53 rodin s dětmi z Prahy 5 zažádalo o finanční pomoc nadaci DOBRÝ ANDĚL

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám, kde rodič nebo dítě má onkologické onemocnění či jinou závažnou nemoc. V případě vážné diagnózy se rodině změní život zde dne na den. Velmi často jeden z rodičů opouští zaměstnání, aby mohl pečovat o nemocné dítě. Zatímco příjem rodiny klesne, objevují se nové výdaje spojené s léčbou.  Často jsou nutné přestavby bydlení, pravidelné rehabilitace, speciální strava, dezinfekční přípravky, pohonné hmoty na pravidelnou dopravu do nemocnice či zajištění péče o zdravého sourozence. Díky pravidelné finanční podpoře zvládne rodina těžké období snadněji.   

Dobří andělé pomáhali také rodině paní Jany z Prahy 5, která společně s manželem vychovává Alžbětku (5) a Vojtu (12). Před 3 lety lékaři jejich dceři diagnostikovali leukémii. Během léčby byla Alžbětce podávaná chemoterapie. Často byla s maminkou hospitalizována v nemocnici. Z důvodu potlačení imunity téměř na nulu, bylo nutné dodržovat sterilní prostředí, dodržovat nízkobakteriální stravu, vyhýbat se větším kolektivům či cestovat městkou hromadnou dopravou. O pomoci Dobrých andělů se paní Jana dozvěděla ve Fakultní nemocnici Motol. Od té doby Dobří andělé pomáhali rodině každý měsíc po dobu 3 let. „Léčba Alžbětky byla ukončená po dvou letech, následovala pozvolná rekonvalescence. Velmi si vážíme pomoci Dobrých andělů, díky nim jsme mohli hradit nízkobakteriální stravu nebo školku se sníženým počtem dětí, což bylo nutné kvůli omezení rizika infekce. I my jsme se rozhodli stát Dobrým andělem a pomáhat těm, kteří to potřebují,“ říká paní Jana. 

Za 5 let pomohli Dobří andělé prostřednictvím nadace více než 3 600 rodinám v tíživé situaci. Příspěvky dárců nadace DOBRÝ ANDĚL rozděluje vždy do posledního haléře, protože provoz nadace je financován ze soukromých zdrojů jeho zakladatelů a dalších filantropů. Na otázku, kolik Dobrých andělů žije na Praze 5, odpovídá Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL: „Podívejte se na naší mapu Dobrých andělů na www.dobryandel.cz/mapa. Zobrazuje anonymně počet dárců, kteří na svém profilu uvedli své PSČ. Na Praze 5 jich najdete více než 1 000.“ 

Chcete se také stát Dobrým andělem? Není nic jednoduššího než se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.