Právě se nacházíte:

Akce "Den zdraví"

V prostorách Úřadu MČ Praha 5 proběhne dne 26.5.2011 už 12. ročník zdravotně výchovné akce „Den zdraví“. Občané, kteří od 13:00 do 17:00 akci navštíví, si budou moci nechat stanovit například hladinu celkového cholesterolu v krvi, množství skrytého tuku v těle nebo změřit krevní tlak.

Odborníci také zájemcům nabízí poradenství v oblasti výživy, seznámení se s úrazovou problematikou, prevence alergií a karcinomu prsu.

Zajímavostí je také poradenství v odvykání kouření.

Den zdraví propaguje zdravý životní styl a napomáhá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o prevenci  kardiovaskulárních a nádorových onemocnění , čímž přispívá k zlepšení zdravotního stavu populace.

Akci pořádá MČ Praha 5 a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze.

www.praha5.cz