CHANNEL CROSSINGS SE SETKAL S PARTNERY NAD PROJEKTEM FIT FOR FLEXI

Jazyková agentura Channel Crossings připravila mezinárodní projekt FIT FOR FLEXI podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci něhož proběhlo čtyřdenní setkání s partnery z Německa, Švédska a Polska. 

Společná diskuse se stočila na řadu aktuálních témat, jako např., zda mají zaměstnavatelé a zaměstnanci zájem o využívání flexibilních pracovních úvazků, co je potřeba pro jejich úspěšné zavádění či kam směřovat vzdělávání a přípravu na tento typ práce.

Projekt FIT FOR FLEXI, který byl podpořen prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, se zaměřuje na sdílení a přenos zkušeností ze zahraničních zemí a hledá možnosti jejich využití v podmínkách České republiky.
 
„Projekt nabídne mimo jiné pilotní vzdělávací kurzy pro zájemce o flexibilní formy zaměstnání a zaměří se na propagaci daného tématu mezi zaměstnavateli ve všech krajích České republiky,“ uvádí Zdeňka Havrlíková, manažerka projektu. Komplexní informační servis o daném tématu přinese portál projektu www.fitforflexi.cz.