CHANNEL CROSSINGS ZAJIŠŤUJE KOMPLETNÍ EVENT SERVIS

Jazyková agentura Channel Crossings eviduje u svých klientů zvýšený počet poptávek na  zajištění kompletního event servisu. Vedle tlumočnických služeb poskytuje taktéž prezentační techniku, ozvučení, osvětlení, pronájem nábytku či zprostředkování cateringu a hostesek na akce. „Poskytováním doplňkových služeb pro přípravu eventů šetříme klientovi čas, energii i peníze,” uvádí Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings.

Klienti nejčastěji využívají tzv. konferenční techniku jako například tlumočnické kabiny, přijímače a mikrofony potřebné pro správný průběh každé tiskové konference. Stále více se používá tzv. mobilní technika, neboli různá simultánní zařízení, jež jsou vhodná zejména k tlumočení v malých skupinách. Neméně důležitá je také prezentační technika v podobě projekčních pláten, dataprojektory či plazmových obrazovek. Výjimkou není ani natáčení audio a video záznamů přímo z akce, zajištění vhodného cateringu či služeb průvodců a hostesek.

Stále více firem využívá kompletní servis, který je zárukou kvality a plynulého chodu dané akce a odbourává nutnost složitých a dlouhých příprav ze strany klienta.  Odpadá rovněž potřeba řešit otázku dopravy, montáže a demontáže technického zázemí. 
„Jedním z pozitivních ukazatelů toho, že se agentura vydala správným směrem, je meziroční nárůst klientů společnosti. Úspěch jazykových agentur dnes více než kdy dříve závisí na poskytování kvalitního a kompletního servisu, jenž je šitý přesně na míru,” uzavírá Vítězslav Bican.
 
Podrobné informace o kompletním event servisu naleznete na webových stránkách: stránkách: