ČLK představila cesty k ozdravení ekonomiky zdravotnictví

Česká lékařská komora (ČLK) představila dnes materiál s názvem Zdravotnictví 2014 - kudy z krize. V Česku tvoří výdaje na zdravotnictví 7,5 procenta HDP, průměr EU je osm procent. Další šetření ve zdravotnictví podle ČLK sice je možné, ale s negativním dopadem na pacienty a dostupnost péče.

Cesty k ozdravení ekonomiky zdravotnictví podle ČLK - výběr bodů:
 
 - žádné veřejné zakázky pro firmy s nejasnou vlastnickou strukturou a se sídlem v daňových rájích 
    
- zveřejnění smluv pojišťoven a zdravotnických zařízení s úhradovými dodatky, včetně cen jednotlivých výkonů 
    
- nový seznam zdravotních výkonů, reálné a pro pojišťovny závazné ceny, za stejný výkon musejí dostat všechna zařízení zaplaceno stejně 
    
- zvýšení platby za státní pojištěnce; nyní platba za 60 procent obyvatel tvoří 24 procent příjmů pojišťoven, pravidelná valorizace podle vývoje průměrné mzdy 
    
- zdravotní daň na tabák a alkohol jako příjem veřejného zdravotního pojištění 
    
- snížení DPH na léky nebo nulová sazba, EU to umožňuje 
    
- zrušené regulační poplatky kompenzovat prostřednictvím zvýšených úhrad od zdravotních pojišťoven 
    
- sloučení zdravotních pojišťoven, v první vlně Všeobecné zdravotní pojišťovny, Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, přesnější pravidla přerozdělení vybraného pojistného 
    
- striktní oddělení zdravotních pojišťoven od zdravotnických zařízení 
    
- regulace pojišťoven vztahovat k jednotlivému pacientovi, nikoli ke zdravotnickému zařízení 
    
- zákon o veřejných neziskových nemocnicích, daňové výhody pro ně, jistota smluv s pojišťovnami, povinnost zveřejňovat ceny nakupovaného zboží a služeb, platy podle tarifních tabulek 
    
- rozdělení kompetencí Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který stanoví ceny i úhrady léků. Ceny by mělo stanovit ministerstvo financí, úhrady ministerstvo zdravotnictví, lékový ústav by hlídal bezpečnost léků 
    
- zavedení státních licencí pro vývoz léčiv, aby překupníci nemohli vyvážet levnější léky, které pak chybějí českým pacientům 
    
- novela zákona o vzdělávání lékařů, zjednodušit systém specializačního vzdělávání, maximum vzdělávání v menších nemocnicích, sjednocení organizace vzdělávání a atestačních zkoušek 
    
- vyšší státní podpora lékařským fakultám, vysoké školy by měly vychovávat více absolventů nedostatkových oborů, jakým je i medicína.
 
zdroj: ČTK