CVVM: Podle dvou třetin Čechů je třeba změny důchodového systému

Podle téměř dvou třetin lidí je potřebné změnit důchodový systém České republiky. Změna systému je rozhodně potřebná podle 27 procent lidí a spíše potřebná podle 45 procenta. Vyplývá to z listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). 

"Ve srovnání s loňským prosincem, kdy byla stejná otázka pokládána ve výzkumu naposledy, se zastoupení názoru, že změna stávajícího důchodového systému je potřebná, velmi výrazně zvýšilo (o 15 procentních bodů), a to jak na úkor názoru opačného, u něhož byl zaznamenán pokles o devět procentních bodu, tak i podílu nerozhodných odpovědí, který se snížil o šest procentních bodů," dodalo CVVM. 
    
Ve prospěch potřebnosti změny důchodového systému se častěji vyslovovali lidé, kteří upřednostňují princip zásluhovosti systému před jeho solidárností (85 procent), než ti, kdo preferují solidárnost systému (66 procenta). Výrazně častěji jsou o potřebě změny přesvědčeni ti, kdo důchodový systém vnímají jako nespravedlivý (89 procent). 
    
Že je třeba systém změnit, si myslí především lidé s vysokoškolským vzděláním a ti, kteří se politicky řadí na pravici či pravý střed, a také vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci. 
    
Ve vyšší míře by lidé souhlasili s opatřeními, jako je prodloužení povinné doby pojištění a rozdělení důchodu na dvě části, z nichž druhá by představovala tzv. druhý pilíř. Pro obě opatření se celkově vyslovuje více než třetina populace. 
    
Pokud jde o zákonem stanovenou výši věku odchodu do důchodu, kterou by lidé sami preferovali, zdaleka nejčastěji uváděným věkem je 60 let, což uvedly téměř dvě pětiny dotázaných. Dalšími častěji frekventovanými hodnotami bylo 62 let (11 procent), 65 let (deset procent), 55 let (devět procent), 58 let (osm procent) a 63 let (sedm procent). V souhrnu o málo více než čtvrtina (27 procent) respondentu uvedla věk nižší než 60 let. 
 
zdroj: ČTK