Hledáme profesionálního fotografa

Městská část Praha 5 hledá externího profesionálního fotografa, který by na základě příslušné smlouvy dle občanského zákoníku od 1.7.2011 zabezpečil svojí osobní účastí vykonávání foto služby při svatebních obřadech a vítání občánků na území této MČ. Předpokládaný příspěvek z inkasovaných tržeb od občanů do rozpočtu MČ je stanoven ve výši 5%. Předpoklady:

-  odborná praxe alespoň 5 let,

-  předložení alespoň 5 fotografií k posouzení,

-  uvedení IČO,

-  reference vítány.

Uzávěrka přihlášek je 10. června 2011. Tyto je třeba adresovat na odbor občansko-správní ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5,  PSČ 152 00. Obálku označte slovem fotograf. V případě dotazů je možno volat na tel. číslo 257 000 539 nebo využít e-mailové adresy: oos@praha5.cz.

Otevírání obálek je stanoveno na 15. června 2011.

www.praha5.cz