Každý Čech loni vyprodukoval 307 kg odpadu, 43 kg vytřídil

Každý obyvatel České republiky loni vyprodukoval v průměru 307 kilogramů komunálního odpadu, o jeden kilogram méně než v roce 2012. Z toho v barevných kontejnerech na tříděný odpad stejně jako předloni skončilo 43 kilogramů. Ačkoli je množství vytříděného komunálního odpadu vyšší než před deseti lety, v posledních letech stagnuje. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkové množství odpadu vyprodukovaného v Česku loni meziročně vzrostlo o 1,2 procenta na 23,7 milionu tun. Téměř devět z deseti kilogramu připadá na podniky. "Tři čtvrtiny podnikových odpadů v České republice pochází každoročně od pouhých 300 firem," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek. "Největší podíl na produkci podnikového odpadu mají stavební firmy, které v roce 2013 vyprodukovaly téměř devět milionů tun odpadu," dodal.
 
Firmy se snaží v posledních letech vytěžit z odpadu maximum k dalšímu použití. Loni tak bylo dále využito 12 milionů tun odpadu, z toho asi milion jako palivo k výrobě energie. Na skládkách skončily necelé čtyři miliony tun odpadů, meziročně o 1,6 procenta méně.
 
Ministerstvo životního prostředí prosadilo změnu zákona, která má vést k omezení skládkování a zvýšení recyklace k 50 procentům, jak Brusel požaduje do roku 2020. Jde o omezení skládkování směsných komunálních odpadů, recyklovatelných a využitelných odpadů.
 
Ministerstvo tvrdí, že to umožní budovat technologie, které by vedly ke třídění a využívání odpadů materiálově nebo energeticky. Nejen to ale kritizují některé firmy podnikající v oboru i ekologové, jimž se nelíbí záměry na výstavbu až tří nových spaloven. V současnosti MŽP připravuje také nový zákon o odpadech a slibuje jeho věcný záměr brzy předložit vládě.
 
Komunálního odpadu, tedy odpadu z domácností, škol, úřadů či od drobných živnostníků bylo loni v ČR vyprodukováno podobně jako předloni 3,2 milionu tun. Dvě třetiny z toho tvořil směsný komunální odpad, vytříděno bylo celkem 450.000 tun odpadu, což odpovídá 14 procentům veškerého komunálního odpadu. Deset procent představoval objemný odpad, ke kterému se řadí vyhozené koberce či nábytek. Každý obyvatel Česka tak loni v průměru vytřídil 14 kilogramů papíru, 11 kg skla, deset kg plastů, čtyři kg kovů a čtyři kg ostatního odděleně sbíraného odpadu.
 
Přibližně čtvrtina komunálního odpadu byla recyklována či kompostována, pětina skončila ve spalovnách, více než polovina byla odvezena na skládky. Z březnové analýzy ČSÚ vyplývá, že Česko stále v recyklaci zaostává za průměrem Evropské unie. Například v Německu je podíl recyklace u komunálního odpadu více než dvojnásobný než v ČR.
 
Množství dovezeného odpadu vzrostlo v roce 2013 meziročně o 30 procent na jeden milion tun. Nárůst byl způsoben zejména zvýšeným dovozem železa a oceli pocházející ze stavebnictví. Významněji se dovážely také upravené odpady vhodné ke spalování, odpadní papír, lepenky, plasty a sklo.
 
Z Česka se naopak vyvezlo 2,8 milionu tun odpadu, o tři procenta více než v roce 2012. Podobně jako u dovozu představovaly nejvýznamnější položku železné kovy a ocel pocházející ze stavebnictví, dále obalový odpadní papír a lepenka.
 
Produkce druhotných surovin dosáhla loni 18,7 milionu tun. Nadpoloviční většinu představovaly vedlejší produkty pocházející z energetiky. Druhotné suroviny z kovů představovaly pětinu jejich celkového objemu, ze stavebních hmot pocházelo 18 procent.
 
zdroj: ČTK