Právě se nacházíte:

Kurz Vedoucí zájezdu

Jedná se o kvalitní odborný kurz, který Vás připraví pro práci vedoucího zájezdu pro cestovní kanceláře. 

Vedoucí zájezdu cestovní kanceláře organizuje průběh zájezdu  dle pokynů a programu cestovní kanceláře, odpovídá za splnění  programu, kontroluje služby, které jsou účastníkům v průběhu zájezdu poskytovány  dodavateli služeb. 

Podílí se na řešení mimořádných situací při zájezdu, jako například pojistných událostí, reklamací služeb atd. Práce vedoucího zájezdu je velmi pestrá a zajímavá.
 
Odborní lektoři a metody výuky: v kurzu Vás budou učit naši odborní lektoři (většina našich pedagogů přednáší na vysokých školách), kteří mají vlastní zkušenosti jako delegáti cestovních kanceláří. 
 
Přednášíme přístupnou a poutavou formou. U některých přednášek je mluvené slovo lektora provázeno obrazovou  projekcí. Díky zapojení sluchu i zraku je přednáška názornější, zajímavější a hlavně si více a lépe zapamatujete. 
 
Cena kurzu : 6 500 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a jeden termín zkoušky. Vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že nevydáváme samostatné  osvědčení o absolvování kurzu. 
 
Přednášky navazují na středoškolské znalosti. Celkem 80 vyučovacích  hodin, z toho je 40 hodin prezenčního studia a 40 hodin distančního studia. (vyučovací hodina 45 minut).
 
Cena kurzu: 5 000 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD a jeden termín zkoušky. Vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že nevydáváme samostatné osvědčení o absolvování kurzu. Zkouška se koná poslední den kurzu z probrané látky.