Letní slavnosti staré hudby

Pestrý a ojedinělý program, zahrnující benátské baroko, renesanční polyfonii od burgundského dvora, lidovou i liturgickou hudbu z Peru 18. století, hudební žerty pro rozptýlení španělských vladařů, tajemnou pastýřskou flétnu oblíbenou v klasicistních hudebních salonech střední Evropy či ceremoniální hudbu pro královský dvůr ve Versailles, nabídne letos už dvanáctý, mezi Pražany oblíbený festival Letní slavnosti staré hudby.

Mezi 22. červencem a 8. srpnem zavítají do Prahy například německý soubor Musica Fiata se sopranistkou Dorothee Mields, belgické vokální těleso Capilla Flamenca, nizozemská Musica Temprana nebo Les Lunaisiens z Francie.
Přehlídku nejrůznějších dvorských i liturgických slavností (odtud podtitul „Festa!“) zdobí účast světově proslulých hudebníků, ale cílem letošního ročníku není jen oslnit. Erudovaným programem, který je přes svou rozmanitost uceleným dramaturgickým útvarem, chtějí pořadatelé Letních slavností staré hudby spolu s residenčním souborem Collegium Marianum připomenout, že hudba je od nepaměti nedílnou součástí světských i církevních slavností. Koncerty probíhají ve stylově i akusticky příhodných prostorách, zahrnujících letos poprvé i několik lokací na Pražském hradě.

Kromě tradičních míst jako Břevnovský klášter či Zámek Troja se koncerty budou konat i v Míčovně Pražského hradu, v Rudolfově Galerii a Španělském sále, přičemž programy sem umístěné pomohou odkrýt nové hudebně-historické souvislosti.

Letošní ročník zahájí program nazvaný Na křídlech lva. V provedení sedmičlenného německého souboru Musica Fiata pod vedením Rolanda Wilsona a známé sopranistky Dorothee Mields zazní v Míčovně Pražského hradu efektní skladby Johanna Rosenmüllera, Giovanni Gabrieliho a Daria Castelly mapující vliv tvorby benátských skladatelů u panovnických dvorů ve Vídni, Brunšviku a v Drážďanech.

Devítičlenná Capella de Ministrers ze Španělska v čele s houslistou Carlesem Magranerem rozehraje bohatou škálu nálad a barev v programních skladbách Matea Flechy, tzv. ensaladách komponovaných pro renesanční dvůr Filipa II. Habsburského. Koncert se koná v Rudolfově galerii na Pražském hradě, tedy v prostorách, které vznikly za účelem uschování a expozice slavné císařské sbírky, pro jejíž založení se Rudolf II. inspiroval právě během pobytu u madridského dvora svého strýce Filipa II.  

Špičkový vokální soubor Capilla Flamenca z Belgie přednese program nazvaný Festa Liturgica vystavěný na mariánských nešporách, hymnech a mši, které pro vysoce kultivované a duchovní prostředí burgundského dvora na přelomu 14. a 15. století zkomponoval mistr renesanční polyfonie Pierre de la Rue.

Música Temprana složená z hudebníků jihoamerického původu působících v Evropě roztančí Trojský zámek v rytmech latinskoamerického baroka. Pod vedením zpěváka, kytaristy a perkusionisty Adriána Rodrígueze Van der Spoela přednese skladby z dobové sbírky Codex Trujillo spojující prvky domorodé peruánské kultury a vlivy španělské dobové tvorby. 

Americký hráč na cink Doron David Sherwin spolu s cembalistkou Barbarou Marií Willi naváží v Anežském klášteře na započatou tradici recitálů pro tento specifický dechový nástroj, který na českou hudební scénu uvedly ve větší míře právě Letní slavnosti staré hudby. Představí raně barokní program obsahující virtuózní kusy i tklivé melodie komponované pro benátské a římské chrámy.

Kuriozitou letošního ročníku je vystoupení tria Laterna Magica složeného ze dvou csakanů a kladívkového klavíru. Hudebníci z valonského regionu v Belgii představí brilantní, raně klasicistní program v podání na zcela neznámý dechový nástroj, původně píšťalu uherských pastýřů, která se však ve své době používala také jako hůl či zbraň a prosadila se zároveň v hudebních salonech období Biedermeieru.

Velkolepé zakončení festivalu slibuje program nazvaný Král přichází představující ceremoniální ouvertury, pochody a entrées určené pro versailleské slavnosti Ludvíka XIV. a skvostný výběr árií z oper a baletů J.-B. Lullyho. Ve Španělském sále Pražského hradu zazáří francouzští sólisté Jean-François Novelli a Arnaud Marzorati ve spolupráci s residenčním souborem Letních slavností staré hudby Collegium Marianum, dechovým souborem Arena Musicale a s francouzskými Les Lunaisiens.

Předprodej vstupenek na všechny koncerty zahájil 23. května v nové festivalové pokladně na adrese Maďarského kulturního střediska v Rytířské ulici č. 27 a v síti Ticketpro. Vstupenky na tři koncerty odehrávající se na Pražském hradě lze zakoupit také v Informačním středisku na II. nádvoří Pražského hradu. Již tradičně nabízí pořadatelé množstevní slevu: při zakoupení vstupenek na 4 a více akcí bude poskytnuta 20% sleva z ceny každé vstupenky. Senioři a studenti mají vstupné levnější o 10%. Vstupenky lze rezervovat také on-line na www.letnislavnosti.cz nebo telefonicky na 224 229 462 a 731 448 346.