Letní tábor pro děti z ohrožených skupin

Rada MČ Praha 5 schválila na svém 18. zasedání konaném dne 17.5.2011 zajištění, organizaci a realizaci letního tábora pro 15 dětí ze ZŠ Grafická. Organizátoři (společnost Veselý Smíchov o. s.) si od akce slibují zlepšení integrace těchto dětí do spořádané společnosti.

Například tím, že ubytovány budou v klasickém penzionu, kde budou v přímém kontaktu s ostatními, což u nich prohloubí empatické a asertivní chování, důležité pro jejich budoucí vývoj.

Většinou jde o děti, pocházející ze sociálně slabších rodin, děti jsou často v péči Sociálního odboru MČ Praha 5.

ZŠ Grafická se nachází v jedné z ohrožených lokalit v MČ Praha 5, kde na děti mohou působit ve větším měřítku zločinecké skupiny a jiné patologické jevy.

www.praha5.cz