Mateřské školy rozšiřují kapacitu míst

Rada MČ Prahy 5 na svém 13. zasedání konaném dne 12. 4. 2011 schválila žádost o rozšíření kapacity v osmi mateřských školách na Praze 5. Školy, které žádost předložily, ujišťují, že se zvýšením počtu dětí ve třídách nebude snížena kvalita výchovně vzdělávací práce mateřské školy.

Počty žáků ve třídách a počty integrovaných dětí ve třídách odpovídají příslušným vyhláškám a jsou splněny podmínky bezpečnosti, ochrany zdraví i hygienické požadavky.

Mateřské školy mají ze zákona max. 24 žáků ve třídě. Následující školy zažádaly o navýšení kapacit, které se průměrně pohybuje o 4 žáky na třídu více:

MŠ v Treglově ulici na Barrandově

MŠ v Trojdílné ulici v Košířích

MŠ „Slunéčko“ v Beníškově ulici v Košířích

MŠ v Peroutkově ulici v Košířích

MŠ v ulici Nad Palatou na Smíchově

MŠ „U Krtečka“ v Kudrnově ulici v Motole

MŠ na Náměstí 14. října na Smíchově

MŠ v Kroupově ulici na Smíchově

Městská rada vyšla všem zmíněným institucím vstříc.

www.praha5.cz