Národní Pokladnice slavnostně předala oficiální kolekci mincí pro olympijské hry v Londýně 2012

Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek převzal z rukou ředitele společnosti Národní Pokladnice Libora Veselého oficiální stříbrnou mincovní kolekci „Tváře Velké Británie“ s pořadovým číslem 1. Kolekce stříbrných mincí byla oficiálně schválena Mezinárodním olympijským výborem a ražbu provedla Britská královská mincovna. „Olympijská atmosféra je už všude kolem nás. Oficiální mince ji jen podtrhují a budou ideální památkou na největší sportovní svátek světa,“ uvedl Milan Jirásek.

Slavnostní akt navázal na oficiální představení londýnského mincovního programu v České republice z podzimu 2010, jehož se vedle předsedy Českého olympijského výboru zúčastnily i Její Excelence Sian MacLeod, velvyslankyně Velké Británie v České republice, a Catherine Davies, zástupkyně britské Královské mincovny. 

Mincovní program her v Londýně 2012 je považován za dosud nejlepší olympijský mincovní program, a to tematicky, zpracováním i uměleckou hodnotou.. „Jsme poctěni, že můžeme tuto unikátní kolekci předat Českému olympijskému výboru, stejně jako ji zprostředkovat českým sběratelům,“ dodal Libor Veselý.
 
Kolekce Tváře Velké Británie se skládá z 18 stříbrných mincí. Na přední straně každé mince je vyražen portrét královny Alžběty II. a nominální hodnota 5 liber. Zadní strana vyobrazuje jeden ze symbolů Velké Británie, oficiální barevné logo Her 2012 a citát některého ze slavných Britů. Na první minci je vyobrazen číselník legendárních londýnských hodin Big Ben a citát známého britského novináře Waltera Bagehota „Nations touch at their summits“.  
 
Národní Pokladnice
Národní Pokladnice s.r.o. je předním distributorem pamětních mincí a medailí na českém trhu. Od svého založení v roce 2009 sídlí v Praze a patří do celosvětové skupiny Samlerhuset Group b.v., jejíž je stoprocentní dceřinou společností. Samlerhuset  Group b.v. vznikla v Norsku v roce 1994. Rychle se z ní vyvinul hlavní distributor pamětních mincí a medailí v  Evropě, jehož roční obrat se pohybuje kolem 300 milionů euro. 
Samlerhuset Group, která funguje v 15 evropských zemích a v Číně, byla první soukromou společností, které bylo povoleno vlastnictví národní mincovny - vlastní polovinu Norské mincovny. Skupina těší se vynikajícím vztahům s hlavními mincovnami po celém světě, stejně jako s významnými mezinárodními organizacemi jakými jsou například Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) či Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Více informací naleznete na: www.narodnipokladnice.cz .
 
Český olympijský výbor 
Český olympijský výbor byl založen 18. května 1899. Dnes, po více než sto letech od svého založení, má velice podobné úkoly jako na sklonku 19. století - rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách.
ČOV sdružuje sportovní svazy, federace, asociace, unie a další podobné tělovýchovné a sportovní subjekty s působností na území ČR, které jsou členy mezinárodních sportovních federací řídících sporty, jejichž disciplíny jsou začleněné do programu OH a další sportovní svazy, členy mezinárodních sportovních federací uznaných MOV. Dále sdružuje občany ČR, jakož i právnické osoby a organizační složky státu se sídlem v ČR, podporující olympijské hnutí.