Nová platforma pro precizní zemědělství MyMex vstoupila na český trh

Nová platforma umožní zemědělcům a farmářům kompletní kontrolu a správu svých farem s vynikající přesností a efektivitou. Jedná se o řešení určené pro integraci a optimalizaci, které zpřístupňuje farmářům a zemědělcům metody precizního zemědělství. 

S touto platformou mohou dosáhnout efektivnějšího a udržitelnějšího hospodaření s maximalizací výkonu a snižování operativních nákladů. MyMex je výsledkem spolupráce společností Agromex a CleverFarm. 

„MyMex je řešení, které zemědělcům a farmářům pomáhá efektivně sbírat a analyzovat data ze zemědělské techniky, což se pak odráží v plánování agrotechnických strategií. Díky tomuto propojení mohou spravovat své pozemky s maximálním komfortem a jistotou," říká Patrik Kalenda, produktový specialista navigačních systémů a softwarových aplikací společnosti Agromex.

Systém MyMex navíc přináší transparentnost a jednoduchost do procesu správy agrárních dotací a legislativy EU prostřednictvím své integrace s LPIS (Land Parcel Identification System), což usnadňuje zemědělcům evidenci pozemků a plnění legislativních požadavků.

Přesná aplikace agrochemikálií
Díky spojení CleverFarm a Fendt Connect může MyMex poskytnout přesnější aplikaci hnojiv, pesticidů a dalších agrochemikálií. S inteligentními analýzami a daty o půdě a plodinách z CleverFarm a technickými informacemi o strojích z Fendt Connect, MyMex umožňuje zemědělcům přesně dávkovat agrochemikálie podle aktuálních potřeb a podmínek.

Komplexní monitorování a správa
Platforma integruje senzory a technologie z Fendt Connect a CleverFarm, což umožňuje zemědělcům sledovat a řídit svou zemědělskou techniku (traktory, postřikovače, mlátičky), i stav a vývoj plodin a půdy. To znamená kompletní přehled a kontrolu nad farmou na jednom místě.

Automatizace a optimalizace pracovních procesů
MyMex využívá pokročilé technologie umělé inteligence a strojového učení k automatizaci a optimalizaci pracovních procesů na farmě. Systém dokáže generovat doporučení pro plánování závlahy, hnojení a dalších agrotechnických operací na základě aktuálních dat a historie farmy.

Lepší využití zdrojů
Díky MyMex mohou zemědělci efektivněji využívat vodu, hnojiva a pesticidy, což vede ke snížení ztrát a zbytečných nákladů. Systém poskytuje zemědělcům informace o stavu půdy a plodin a doporučuje optimální postupy pro minimalizaci spotřeby zdrojů.

Udržitelnost a ochrana životního prostředí
MyMex pomáhá zemědělcům minimalizovat negativní dopady zemědělství na životní prostředí tím, že umožňuje přesnější aplikaci agrochemikálií a optimalizaci pracovních procesů. To může vést ke snížení znečištění půdy, vody a vzduchu a k udržitelnějšímu zemědělskému hospodaření.