Novou trasu metra si přišlo prohlédnout přes 17 500 návštěvníků

Lidé už se nemohou dočkat prodloužení linky A pražského metra z Dejvické do Motola. Potvrdila to vysoká účast na sobotním dni otevřených dveří, který poprvé veřejně představil podstatnou část nově budovaných traťových tunelů a stanic. 

Prohlídková trasa o celkové délce 3 000 metrů vedla z budoucí stanice metra Veleslavín ke staveništi na Vypichu, zahrnovala tedy také další novou stanici Petřiny. Do podzemí se za celý den vydalo více než sedmnáct a půl tisíce návštěvníků. Čestnými hosty akce byli primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Milan Křístek a generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.  „Metro je páteří, na niž navazují povrchové linky pražské městské hromadné dopravy, a prodloužení metra A z Dejvic do Motola zkvalitní dopravní obsluhu zejména v oblasti Prahy 6 a nemocničních areálů v Motole. Nabídne desetitisícům Pražanů rychlejší a příjemnější cestování do práce, do škol i za zábavou, a tak je zcela pochopitelné, že se lidé nemohou dočkat, až bude metro na nové trase jezdit, a zajímají se o to, jak stavba postupuje,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Prodloužení „áčka“ až do Motola, jehož část si dnes mohli Pražané prohlédnout, bude mít významný dopad na zlepšení dopravy a životního prostředí v celém městě. Zlepší se nejen dopravní dostupnost severozápadu Prahy, ale sníží se i dopad výfukových emisí z dopravy na ovzduší. Věříme, že skutečně dojde k omezení automobilové dopravy. Pro ucelenější představu uvádím, že jedna souprava nového metra odveze až 1 400 osob, zatímco jeden automobil maximálně pět,“ řekl ředitel DPP Milan Křístek.
 
„Stavba pokračuje podle harmonogramu, v některých částech jsme v mírném předstihu. První cestující se metrem do Motola svezou na podzim příštího roku. Každá trasa metra přináší řadu novinek a technických inovací. Na této trase to byly razicí štíty, které umožnily rychlou a bezpečnou ražbu v komplikovaných a neustále se měnících geologických formacích,“ řekl generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát. 
 
Jednokolejné traťové tunely vybudovali raziči Metrostavu pomocí technologie TBM-EPB reprezentované plnoprofilovými razicími štíty Adéla a Tonda. Oba během své pouti z montážní jámy na Vypichu do Dejvic překonaly obdivuhodných 4 177 metrů. Tondovi trvalo proražení levého traťového tunelu 596 dní, Adéla se vypořádala s pravým traťovým tunelem za pouhých 503 dní. 
 
Díky příznivým geologickým podmínkám, velkému nasazení razičů a vhodně vyřešené logistice byl projekt dokončen s předstihem oproti původnímu harmonogramu. Razicí štíty si celkově odbyly 12 prorážek, z toho osm do nových ražených stanic a čtyři do otevřených stavebních jam. Ražbu zakončila v závěru listopadu loňského roku exkluzivní dvojitá prorážka do současné koncové stanice linky A Dejvická.
 
Kromě sobotního dne otevřených dveří se v souvislosti s dokončováním nové trasy pražského metra koná již od začátku ledna výstava fotografií z průběhu výstavby. Trojice fotografů - Josef Husák, Jiří Junek a Jan Tatár - zachytila zajímavé momenty z každodenního života stavbařů na této důležité dopravní stavbě. Celkem 26 téměř třímetrových obrazů bude až do konce března vystaveno na čtyřech místech přímo v ulicích Prahy - na Evropské třídě, Vypichu, Petřinách a Veleslavíně. 
 
Nový úsek jedné z nejvytíženějších podzemních drah na světě v přepočtu na počet obyvatel povede ze stanice Dejvická do stanice Motol a bude dokončen koncem příštího roku.