Občané a MČ Praha 5 pomáhají Japonsku

Městská část a občané Prahy 5 přispěli dosud do humanitární sbírky pro Japonsko postižené přírodní katastrofou a průmyslovou havárií částkou 66 500 korun. Příspěvky do sbírky vypsané pod záštitou starosty MUDr. Radka Klímy a poslankyně JUDr. Jany Kaslové jsou poukázány na účet Českého červeného kříže, přes který jsou odesílány přímo na účet Japonského červeného kříže.

Celkově obdržel ČČK od 11. března k 25. červenci částku necelých 9,5 milionu korun. Vybrané dary se využívají na odklízení následků přírodní katastrofy.

Přispívat lze ale i nadále, a to až do 31. července 2011 na číslo účtu 222826/50. Při zasílání platby je nutné vyplnit variabilní symbol 999 a specifický symbol 00063631.

Finanční pomoc posílají jak velké firmy, tak jedinci, či žáci základních a středních škol. O dalších zajímavých akcích na podporu přírodní katastrofou zasaženému Japonsku je možno se dozvědět podrobněji na našich webových stránkách www.cervenykriz.eu

www.praha5.cz