Obrana seniorů před útočníky

Radní se seznámili s osobními alarmy, které mohou zachránit život a odstrašit potenciální útočníky na naše starší spoluobčany. Městská část jich seniorům rozdá 1000 kusů. Hodnota daru pro jednoho seniora nepřesáhne 71 Kč.

„Radě městské části jsem předložil návrh na objednání a nákup předmětů prevence kriminality. Akustické a varovné alarmy pro seniory slouží jako ochrana před útočníkem“ říká zástupce starosty JUDr. Petr Lachnit.

„Tyto předměty použijeme při besedách o bezpečnosti, prevenci kriminality a budou také rozdávány při sociálních šetřeních jako preventivní opatření. Osobní alarmy působí i jako psychologická pomůcka, starší spoluobčané jsou díky nim sebejistější a mají jak se bránit v případě ohrožení.“ Dodal starosta MUDr. Radek Klíma.

Osobní alarm má vestavěnou hlasitou sirénu pro odrazení útočníka a dvě LED DIODY, které se aktivují současně se zvukovou signalizací. Spolehlivě upozorní okolí na nebezpečnou situaci. Je dodáván jako přívěšek, aktivace se provádí vytažením kroužku se řetízkem z přívěšku, deaktivace se provede následným nasazením zpět. Pomůcku tedy lze opakovaně použít.

www.praha5.cz