Podpořte sbírku pro Japonsko

MČ Praha 5, pod záštitou starosty MUDr. Radka Klímy a poslankyně TOP 09 JUDr. Jany Kaslové, vyhlašuje humanitární sbírku pro Japonsko, postižené přírodní katastrofou a průmyslovou havárií.

Příspěvky zaslané občany MČ Praha 5 budou poukazovány na konto Českého červeného kříže, přes který poputují přímo na účet Japonského červeného kříže. Vybrané dary budou použity na odklizení následků katastrofy. Přispívat můžete až do 31. července tohoto roku.

Číslo účtu, na který můžete posílat své příspěvky, je: 222826/5500. Při poukazování platby je nutné vyplnit variabilní symbol: 999 a specifický symbol: 00063631.

Všem občanům za případné dary děkujeme!

www.praha5.cz