Prahu 5 navštíví císař a král Karel IV.

Všechny občany srdečně zveme na setkání s císařem Karlem IV., který poctí naši městskou část návštěvou v sobotu, v 11 hodin. Celá jeho družina zastaví své koně před kostelem sv. Václava, kde se pozdraví s naším starostou i občany.

Královský průvod bude poté pokračovat na hrad Karlštejn, kde dojde k rytířskému klání o poctu stráže nad císařskými klenoty. Naši městskou část bude také zastupovat rytíř – kaskadér, tudíž vás zveme i na nedělní odpoledne, na louku pod Karlštejnem, kde bude bohatý program pro děti i dospělé.

Věříme, že v hojné účasti pozdravíte císaře a také podpoříte našeho chrabrého rytíře!

Více informací o programu „Královského průvodu“ naleznete na www.kralovskypruvod.eu

www.praha5.cz