Prahu 5 poctila návštěva z partnerského města Trogir

V pondělí 11. dubna 2011 navštívili Prahu 5 představitelé partnerského města Trogir v Chorvatsku. Tuto cestu učinili na základě pozvání starosty městské části MUDr. Radka Klímy a nového vedení radnice.

Delegace na úvod navštívila Barrandovské ateliéry a hned poté byli Chorvaté osobně přivítáni starostou  Prahy 5 MUDr. Radkem Klímou a ostatními radními MČ. Ti si potřásli rukama například se starostou Trogiru Damirem Riljem, bývalým starostou Jerolimem Ostojićem a zástupcem Trogiru pro turismus Dejanem Bilićem.

Setkání přispělo k vzájemnému poznání a  k navázání další spolupráce mezi zástupci obou  partnerských  měst. Hlavním přínosem do budoucna je možnost otevření se a představení tohoto malebného jadranského městečka, které je uvedeno na seznamu chráněných památek UNESCO, pro obyvatele Prahy 5. Na základě tohoto setkání připravujeme  v období letních měsíců zajímavou výstavu fotografií Trogiru a okolí v prostorách MČ Praha 5.

www.praha5.cz