Problémový internet skončí

Vedení městské části Praha 5 se rozhodlo přistoupit ke kroku, který zásadním způsobem sníží nároky na místní rozpočet. Komerční společnost, která byla od roku 2006 výhradním dodavatelem internetu pro občany, ukončí poskytování této služby ke dni 1. listopadu 2011.

Podle nezávislého IT auditu, jenž byl letos pro městskou část Praha 5 zpracován, neoslovila tato služba příliš početnou skupinu obyvatel, jak původní vedení Prahy 5 pravděpodobně očekávalo. Služba navíc nebyla schopna pokrýt celé území této městské části a potýkala se s technickými problémy. Nové vedení městské části Praha 5  se však současně zasadilo o to, aby bylo poskytované připojení k internetu do vybraných mateřských a základních škol od nynějška kvalitnější a splňovalo nároky na jeho užívání.

„Kvalitativně nízké technické parametry, které rozhodně neodpovídaly současným požadavkům uživatelů internetu, způsobily, že o internet nebyl mezi občany Prahy 5 až takový zájem, jak si bývalá radnice možná sama představovala. Pomalá přenosová rychlost či delší odezva tvořily jen zlomek z toho, s čím se uživatelé museli potýkat,“ uvedl MUDr. Radek Klíma, starosta městské části Praha 5.

Bezplatná internetová síť Prahy 5 se opírala o 28 vysílačů pokrývajících území signálem 2,4 Ghz. Celá řada oblastí Prahy 5, jako jsou například Dívčí hrady, Cihlářka a další, měla přenos signálu na velmi nízké úrovni či dokonce žádný. Ačkoliv počet registrovaných uživatelů do sítě činil více než 40 tisíc, zdaleka ne všichni se připojovali pravidelně. Ročně bylo zaznamenáno okolo 400 výpadků sítě, a to v celkovém čase kolem 1 300 hodin, jak uvádí analýza IT infrastruktury provedená novým vedením radnice. Podle této studie je současně diskutabilní, zda „veřejná síť přispívá ke zlepšení v oblasti bezpečnostní, sociální a vzdělávání obyvatelstva, resp. zda napomáhá svými službami změnit systém výkonu samosprávy a státní správy.“

Občan si prostřednictvím internetu Prahy 5 vyhledával informace a komunikoval s ostatními. Původní záměr, aby rovněž komunikoval s úřadem, se však příliš naplnit nepodařilo.

Současné vedení městské části Praha 5 se v souvislosti s výpovědí stávající internetové služby zároveň rozhodlo, že internet určený mateřským a základním školám v této městské části nejen že ponechá, ale zároveň  zajistí, aby byl ještě kvalitnější než doposud. Pozitivní změny se například dotýkají  navýšení rychlosti přenosu a dalších parametrů.

„Internetové připojení používané ve školách již nesplňovalo nároky například na sledování výukových videí z internetu. Základní i mateřské školy proto uvítaly zvýšení přenosových kapacit a přiblížení parametrů poskytovaných služeb k běžným parametrům, které jsou k dispozici od komerčních poskytovatelů a k přenosovým rychlostem, na které jsme zvyklí z našich domovů“ potvrdila vedoucí Odboru školství a kultury PaedDr. Dagmar Drmotová.

Občané Prahy 5 jsou o změnách v užívání internetu postupně informováni prostřednictvím internetu městské části, měsíčníku Prahy 5 Pětka pro vás či jednotlivých poboček Informačního centra městské části Praha 5 (Štefánikova 13,15, Krškova 807, Nám. 14. října 4). Současně s tím se počítá se zřízením bezplatné infolinky, kde budou jednotlivé dotazy občanů zodpovídány.

www.praha5.cz