Průmyslový Jablonec sází na polytechnické vzdělávání dětí

Statutární město Jablonec nad Nisou i v roce 2021 finančně podpoří program polytechnické výchovy v mateřských a základních školách vyhlášený ministerstvem školství. Trend systematické podpory technické a manuální gramotnosti dětí nastolený od roku 2019 při změně na postu náměstka primátora pro danou oblast bude pro rok 2021 vyjádřen částkou ve výši necelých 400 tisíc korun.

„Naše společnost si postupně začíná opět uvědomovat důležitost a možnou budoucí prestiž technických a řemeslných oborů a toto vnímání potřebujeme i u nás, v průmyslovém Jablonci. Chceme narušit stereotyp rodičů a dětí při volbě budoucího povolání a příslušné školy, která je má pro ně připravit, kdy volba gymnázia, ekonomické nebo zdravotní školy jsou pro ně stále určitou mantrou. Proto jsme s mým nástupem do funkce začali za město systematicky finančně podporovat především základní školy v polytechnickém vzdělávání dětí, v rozvoji manuální gramotnosti, schopnosti dětí konstruktivně a logicky myslet. To by je mělo pomoci přiblížit k technickým profesím, které jsou pro nás tolik důležité,“ uvádí náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek.

Město v letech 2019 a 2020 investovalo do pomoci technického vzdělávání dětí na základních školách bezmála 600 tisíc korun, pro rok 2021 to bude téměř 400 tisíc korun. „Přičemž nelze vyloučit, že by se rozpočtovou změnou mohla v případě potřeby tato částka během roku ještě navýšit,“ říká Mánek.

Prostředky město rozdělilo do tří základních směrů: do nákupu technických stavebnic typu Merkur apod., které jdou na první stupně základních škol; z rozpočtu města školy dále budou hradit případné organizované návštěvy parku iQ Landia Liberec, kde se děti v praxi seznamují s přírodními a technickými zákonitostmi a jevy, s fungováním jednoduchých i složitých technických zařízení, mají zde možnost manuální i smyslové interakce. Třetím směrem je cílená podpora zřizování výukových dílen, zejména financování jejich technického vybavení a podpora programů pro školní děti rychnovské dřevodílny, díky kterým se žáci naučí pracovat se dřevem. 

„Zvláštní investiční akcí je pak pro nás vybudování pilotní školní dílny v novém objektu ZŠ Kokonín, tzv. Lístečkové. V první etapě jsme do prostor investovali více než 170 tisíc Kč, ve druhé se chystáme školu při budování podpořit hned zkraje roku 2021 částkou velmi podobnou. V součtu by se tedy příspěvek měl pohybovat okolo necelých 400 tisíc korun. Díky těmto prostředkům zaslaným škole bude nová dílna vybavená tak, aby zde vznikl moderní a kvalitní prostor, kde se děti naučí pracovat se dřevem, plasty nebo kovy. Ale také místo, kde by se v budoucnu mohli školit učitelé,“ dodává David Mánek.