Právě se nacházíte:

Průzkum městské zeleně

Rada městské části na svém zasedání 22. listopadu 2011 odsouhlasila zahájení dendrologických průzkumů městské zeleně v areálech dětských hřišť a základních i mateřských škol, aby zajistila maximální bezpečnost pro děti pohybující se v těchto lokalitách. 

Rada městské části na svém zasedání 22. listopadu 2011 odsouhlasila zahájení dendrologických průzkumů městské zeleně v areálech dětských hřišť a základních i mateřských škol, aby zajistila maximální bezpečnost pro děti pohybující se v těchto lokalitách.

„Neumím si představit, že bychom připustili jakékoliv riziko, aby došlo k podobnému případu, jako se stal ve Zlíně,“ zdůvodnil 1. zástupce starosty Ing. Miroslav Zelený nutnost důkladného průzkumu zeleně připomenutím tragického případu pádu stromu v centru Zlína, který usmrtil dva školáky.
 
Odborníci se při průzkumu v základních i mateřských školách a na 56 dětských hřištích, které městská část provozuje, zaměří kromě stavu provozní bezpečnosti stromů a rostlin také na to, zda přítomná zeleň není jedovatá nebo nemá alergenní účinky.