Rakovina: 41 % rodičů se po ukončení léčby nevrátí ke svým původním příjmům

V případě vážné diagnózy rodiče se celé rodině ze dne na den změní život. Prochází několikaměsíčním komplikovaným obdobím spojeným s vyčerpáním pacienta i jeho okolí. Následky nemoci se však objevují i po ukončení léčby. Nadace Dobrý anděl, která pomáhá mimo jiné také rodinám s dětmi, kde rodič onemocněl rakovinou, se podrobněji zaměřila při svém výzkumu i na různé aspekty života rodin po prodělané onkologické léčbě.  

41 % respondentů odpovědělo, že se jejich rodině nepodařilo vrátit na svůj původní životní standard. Hlavní příčiny vidí nejčastěji ve ztrátě zdravotní způsobilosti a přechodu do invalidního důchodu nebo ve ztrátě zaměstnání během období léčby. V některých rodinách se situace změní v průběhu nemoci také jinak, dochází k rozpadu vztahu, přestěhování nebo naopak rodina změní svůj životní styl a hodnoty a preferuje rodinný život strávený s dětmi před vyšším příjmem. 

S chronickou únavou po ukončení léčby se potýká každý druhý dospělý pacient, každý čtvrtý trpí depresí a každého pátého trápí dlouhodobé bolesti a otoky. Amputace či ztráta orgánů (prsu, uzlin, štítné žlázy, atd.) se týká téměř 13 % pacientů (každého osmého).

O pomoc zažádalo již 1 040 rodičů

Za necelých 5 let své existence nadace Dobrý anděl pomohla již více než 1 040 onkologicky nemocným rodičům. Nejčastěji si vyslechli diagnózu rakoviny prsu, lymfomu nebo leukémie. Pravidelné měsíční příspěvky jim často pomáhají s náklady na dopravu do nemocnice, doplatky na léky či s chodem domácnosti a péčí o jejich nezaopatřené děti. Někteří z nich se po ukončení pomoci sami stali Dobrými anděly a posílají podporu dále. 

Z příjemce pomoci Dobrým andělem

Radost z pomoci druhým zažívá i maminka dvou dětí paní Soňa z Chomutova, která se léčila se zhoubným nádorem vaječníku. Finanční situace rodiny byla od počátku napjatá, a proto paní Soňa požádala o pomoc nadaci Dobrý anděl. Podstoupila náročnou operaci a 6 sérií chemoterapie. Dobří andělé jí zasílali příspěvky 33 měsíců, pak přišlo paní Soně přirozené přejít na stranu dárců: „Dobrým andělem jsem se stala na základě osobní zkušenosti. Nadace mi jako jediná pomohla ihned a bez zbytečných průtahů - v té době jsem neměla sílu řešit cokoliv jiného. Navíc se mi líbí, že příspěvky jdou do posledního haléře rodinám a není nijak limitována výše příspěvku, který dárci posílají,“ vysvětluje paní Soňa a dodává: „člověk začne vnímat svět a život úplně jinak. Zpětně jsem za tu nemoc vděčná, změnila jsem se k lepšímu.“

Pomoc může být nabídnuta i v nemocnici

Nadace Dobrý anděl dlouhodobě spolupracuje s lékaři, sociálními pracovníky či organizacemi, které se zaměřují na jednotlivé typy vážných onemocnění. Pacientovi mohou sami nabídnout pomoc Dobrých andělů, rodina se však může obrátit i přímo na nadaci Dobrý anděl.