Reakce na prohlášení Asociace developerů

Tomáš Kadeřábek mluvící za nedávno vytvořenou Asociaci developerů vstoupil pondělním prohlášením na velmi tenký led. Asociace developerů má aktuálně 23 členů, což představuje zhruba 15 procent všech developerů aktivních jen na pražském trhu. Jakékoliv podobné uskupení lze brát vážně teprve tehdy, pokud zastupuje minimálně polovinu trhu. Podobná prohlášení proto nejsou a ani nemohou být relevantní. Otázkou také zůstává, zda pan Kadeřábek v tomto případě opravdu vystupuje za všechny členy, či zda jde o jeho sóloakci.  

Zvláštní totiž je, že asociace (opravdu celá?) v pondělním prohlášení považuje za neetické něco, co neodporuje jejich vlastnímu etickému kodexu. Spíše než jako deklamovanou snahu kultivovat developerský trh proto vnímáme toto prohlášení jako pokračování nekalého konkurenčního boje, který v konečném důsledku povede jen k dalšímu poškození pověsti všech poctivých firem na trhu.

Nemohu pominout ani obsah prohlášení, které začíná lživou informací o výši zdražení. Ceny bytů, u kterých vypršela rezervační smlouva, se zvýšily průměrně o 15 procent. Zatímco u některých bytů jsme cenu neměnili, u jiných vzrostla více.

K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit proto, že se povolovací proces konkrétních projektů neúměrně protáhl. Mezitím se bohužel výrazně zvýšily ceny stavebních prací, proto jsme nebyli schopni garantovat původní ceny. Proto se také rezervační smlouvy uzavírají pouze na určitou dobu, protože nelze garantovat stejné ceny neomezeně dlouho bez ohledu na vývoj na trhu. Povinností klientů ani EKOSPOLU není po vypršení stávající smlouvy uzavřít ji znovu. EKOSPOL neporušil žádnou smlouvu, kterou uzavřel. Postupovali jsme zcela v souladu s uzavřenými smlouvami, které uplynutím doby, na kterou byly sjednané, přestaly platit. O neprodloužení smluv tak nelze v žádném případě mluvit jako o neetickém jednání.

Při sjednávání rezervačních smluv s našimi klienty jsme vycházeli ze zákonných lhůt a také ze souhlasů s výstavbou, které jsme si předem zajistili. To, že následně tyto zákonné lhůty nebyly dodrženy, jsme ovlivnit nedokázali. Nicméně všechny klienty jsme o aktuálním průběhu přípravy daného projektu vždy informovali.

Musím zdůraznit, že poškozeným je hlavně naše společnost EKOSPOL. Tu poškodily nezákonné kroky dotčených orgánů, což ostatně ve svém rozhodnutí konstatoval i nadřízený odbor stavebního řádu pražského magistrátu. Neprodlužování rezervačních smluv klientům je jen nepříjemným, nicméně bohužel logickým krokem v okamžiku, kdy nejsme kvůli nezákonnému rozhodování stavebního úřadu schopni u konkrétního projektu garantovat termín dokončení. V takovém případě by naopak prodlužování nejistoty klientů opakovaným prodlužováním rezervací nebylo z naší strany férové.

Průběh povolování (či spíše nepovolování) bytových projektů je příkladem legislativního Kocourkova, který tak často oprávněně kritizuji. Nezákonná rozhodnutí dotčených úřadů, které územní řízení svévolně v rozporu se správními lhůtami neúměrně prodlužovaly a zdržovaly, nepoškodilo jen naše klienty, ale také EKOSPOL. Naše společnost je poškozena prodlením při povolování, které vzniklo v důsledku porušení zákona a které proto nebylo možné předvídat.

RNDr. Evžen Korec, CSc.
Generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a. s.