S navrženými změnami v dopravě radní nesouhlasili

Rada městské části Praha 5 vyjádřila na svém zasedání konaném dne 19. června 2012 nesouhlas s navrženými změnami v pražské integrované dopravě, které představil ROPID a Magistrát hl. m. Prahy.

Radní nesouhlasí se zkrácením trasy autobusové linky č. 123 (Šmukýřka - Kavalírka), s navrhovanou změnou vedení tramvajových linek č. 4 a 6 na území Prahy 5, se zrušením autobusové linky č. 217 a 130, s novým návrhem vedení linek č. 176 a 191 a také s návrhy změn autobusových linek v oblasti Barrandova a Hlubočep.

„Časový prostor, který byl dán městských částem k připomínkování tohoto zásadního materiálu celosíťové optimalizace Pražské integrované dopravy, je naprosto nedostatečný,“ vytkl základní nedostatek radní Prahy 5 pro oblast dopravy Marek Kukrle. Rada Prahy 5 požádá magistrát především o zachování linky č. 123 v současném stavu, aby zůstalo zachováno přímé spojení na Anděl pro obyvatele oblasti Cibulka a okolí. Hl. m. Praha a ROPID by také měli dle doporučení radnice Prahy 5 přehodnotit návrh nového vedení autobusových linek PID č. 176 a 191 tak, aby více vyhovoval poptávce cestujících na zachování přímého spojení s centrem MČ Praha 5 (Anděl), a to jak z oblasti Spiritky, tak i Jinonic. Zrušením linky 217 a zavedením nutného přestupu na Strahově (náhrada spojení linkami č. 143 a 191) by dle radnice přišla Praha 5 o přímé spojení mezi centry s Prahou 6.