S úrovní vzdělávání není v ČR spokojena víc než půlka studentů

S úrovní vzdělávání v Česku není spokojena víc než polovina vynikajících studentů, do zahraničí chtějí kvůli kvalitnější výuce a prestiži. Ukázal to průzkum společnosti Datank mezi 248 studenty ucházejícími se o stipendium Nadace Zdeňka Bakaly na některé ze špičkových světových univerzit. Téměř tři čtvrtiny respondentů by se ale po studiu a praxi v zahraničí chtělo uplatnit i doma.

Nespokojenost s úrovní vzdělání vyjádřilo přes 55 procent oslovených. "Ve většině cizích zemí se děti a mladiství učí debatou, probíráním určité věci do hloubky. Podle mého názoru se v České republice spíš učí metodou nauč se na test, napiš za jedna, zapomeň a uč se novou látku," uvedl například jeden z uchazečů o stipendium.
 
Studentům dále vadí špatné financování škol, odtrženost vzdělávání od praxe, ale také třeba přílišné množství studentů, čímž se snižuje kvalita vzdělávání. Jako recept na zlepšení uváděli respondenti kromě zvýšení investic do vzdělání zapojení zahraničních pedagogů nebo zavedení magisterského studia pouze v angličtině.
 
"Podle názoru studentů panuje na zahraničních univerzitách vyšší míra tvůrčí svobody, provázanosti univerzity s praxí a kulturní rozmanitosti. Studenti v zahraničí vidí lepší příležitost k osobnostnímu rozvoji a rozvíjení kritického myšlení," komentoval výsledky průzkumu Ondřej Pivoňka z Datank. Studenti vysoce cenili také kontakty, které v zahraničí získají a které by jim mohly pomoci v budoucí kariéře, stejně jako prestiž zahraniční školy.
 
Přes 75 procent zájemců o studium v cizině by pak chtělo v zahraničí působit dlouhodobě. Zhruba 72 procent dotázaných chce ale zahraniční zkušenosti uplatnit i v Česku.
 
Jako největší překážku studia na prestižní zahraniční univerzitě vidí mladí lidé nedostatek peněz. Nejde jen o životní náklady, ale také o školné, což potvrzuje student oxfordské univerzity Dominik Miketa. Rok studia vyjde až na 250.000 korun, v Británii si ale studenti mohou vzít bezúročnou půjčku od státu, kterou po škole splácí.
 
Autor: ČTK