Starosta Prahy 5 převzal záštitu nad malými cyklisty

Starosta městské části Praha 5 MUDr. Radek Klíma převzal záštitu nad akcí „Dopravní soutěž malých cyklistů“. Jedná se o oblastní kolo celorepublikové soutěže, která se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2011, zhruba od 8:30 hod na dětském dopravním hřišti v ZŠ na Chaplinově náměstí.

Soutěže se zúčastní žáci ze 14 škol z Prahy 5 a Prahy 13. Pořadatelem akce je BESIP MD ČR.

Cílem této soutěže je zvýšení zájmu žáků o dopravní výchovu, ověření jejich znalostí a posílení dovedností uplatňovaných dle pravidel silničního provozu. Žáci se také seznámí s technikou jízdy a první pomocí.

Jednotlivé disciplíny odpovídají požadavkům na znalosti a schopnosti žáků dané věkové kategorie. Ty vycházejí z výchovně-vzdělávacích cílů příslušných ročníků škol.

Ve všech kolech soutěže se hodnotí podle stejného bodovacího systému přidělova­ných trestných bodů za chyby nebo nedostatky v provedení.

www.praha5.cz