Student VŠUP Pavel Berky seznamuje děti se módním návrhářstvím

Mladý návrhář Pavel Berky se zapojil do projektu romský mentor, aby tak přispěl k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách.

Obor módního návrhářství zaujal pedagogy ze ZŠ na Praze 5 – Smíchově, která v rámci školního vzdělávacího programu „Dát šanci každému“ má třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy. Škola se zapojila do projektu a Pavel za vstřícné podpory místních pedagogů dochází do zmíněné školy. Děti ze ZŠ na Praze 5 tak mají v letošním školním roce možnost proniknout do prostředí módního návrhářství i modelingu.

V prvotních setkáních Pavel nejprve představil, co zahrnuje práce módního návrháře a jaké je zákulisí módní přehlídky. Diskuze a ukázky odhalily téma tradičního romského oděvu. Pomocí her, kreativních dílen a výtvarných aktivit se děti naučily kreslit figuru, malovat různé oděvy, pracovaly s estetikou barev či se učily rozeznávat různé oděvní materiály a jejich složení a užití.

Poté se již skupina vrhla do skutečného vytváření návrhu a šití kroje. Děti si prošly celým procesem šití kroje od výběru látek, výroby papírového střihu, až po vlastní šití. V rámci první exkurze se děti podívaly na VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, kde si za výkladu akademického malíře a oděvního výtvarníka Česlava Jaroše prohlédly studentskou krejčovskou dílnu i ateliér oděvní tvorby a poté diskutovaly se studenty. V galerii Obecního domu shlédly šperky a textilní doplňky a v rámci her pak například porovnávaly typické znaky šperků a doplňků z různých období (secese, art deco, kubismus atd.) Malým výtvarníkům neunikla ani výstava Timeless, která představuje tvorbu významné módní návrhářky a akademické malířky Blanky Matragi. Mentor dětem představil osobnost a tvorbu této známé návrhářky a děti tak v praxi viděly, že samotnému návrhu předchází vytvoření skicy a další úkony, které si sami při předchozích setkáních zkoušely. V lednu si děti přiblížily indickou módu a kulturu a z korálků vytvářely oděvní doplňky (náušnice, náramky atd.).

V pátek 13. ledna v rámci vernisáže výstavy Móda & etnikum část dětí předvedla malou módní přehlídku v modelech Pavla Berkyho a ukázala kroje, které v rámci projektu vytvořily. Vernisáže v komunitním centru Prádelna na Praze 5 se zúčastnily nejen rodiče dětí a přátelé školy, ale i JUDr. Petr Lachnit zástupce starosty MČ Praha 5. Koncem ledna se děti mohou těšit na prohlídku Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze a její vybrané ateliéry.

Projekt je plně dotován z OSI Budapešť (Program Arts and Culture) a je realizován v rámci Dekády romské inkluze.