Taťána Gregor Brzobohatá vystoupí na konferenci Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ

Taťánou Gregor Brzobohatou každý zná jako jedinou českou vítězku Miss World, kterou se stala v roce 2006. To ale není jediné, čím se může pyšnit. Díky získanému titulu se jí totiž o 2 roky později podařilo založit skvělou nadaci Krása pomoci.   

A my vám s ní nyní přinášíme rozhovor. 

Působíte v OSN jako hlavní ambasador pro Cíle udržitelného rozvoje, kde zastupujete český neziskový sektor. Mohla byste prosím čtenářům říci, o co se především snažíte? Co je Vaším cílem?

Jako ambasadorka SDGs zastupuji česky neziskový sektor v OSN a aktivně se podílím na šíření informací o tom, co SDGs, tedy Cíle udržitelného rozvoje, jsou a jak můžeme všichni přispět k jejich naplnění.

Se svoji víc jak deseti letou iniciativou nadace Krása pomoci přispívám k naplňování cíle 10 – Méně nerovností, a dále 5 - Genderová rovnost. Naše práce a podpora seniorů úzce souvisí právě s genderovou rovností. Jako zástupce nevládní organizace zastupuji neziskový sektor v OSN a účastním se různých konferencí, které se týkají role a agendy nevládních organizací. Lobujeme za zlepšení systému zákonů a jsme důležitým partnerem jak státu, tak bussiness sektoru.  Upozorňujeme na nutnost spolupráce napříč sektory a jsme hlasem těch slabších, seniorů směrem k vládě a reprezentujeme ČR v oblasti lidských práv, naposledy na UN Women, která se týkala práv žen a genderové rovnosti. Sociální systém a vláda moc nepomáhá, mnoho seniorů, a hlavně žen, jsou ohroženy chudobou. Proto jsem si ze sedmnácti cílů SDGs vybrala dva hlavní směry, kterým se chystám dlouhodobě věnovat. 

Můj cíl je šířit informace o tom, jak musí k SDGs občanská společnost přispívat a proč je to důležité. A především se chceme dál aktivně podílet na naplňování SDGs, s naší nadací a mojí angažovaností v podpoře genderové rovnosti a ženského sebevědomí. Ráda bych docílila rovnosti platů žen a mužů za stejnou pracovní pozici. Ráda bych zaregistrovala naši unikátní sociální službu pro seniory, která vyplňuje díru na trhu v domácích sociálních službách. 

Agenda SDGs by se měla naplnit do roku 2030 a ráda bych nadále působila jako ambasadorka SDGs, která k jejich naplnění bude aktivně vlastní činnosti a působením přispívat. 

Podporujete kromě seniorů i ženy. Proč je to podle vás důležité?

Je to nesmírně důležité proto, že už nikdy nesmíme takto diskriminovat. Pokud nevyužijeme 100 % potenciál všech lidí, tedy i žen, tak tento potenciální ztratíme. Ženy se nesmí smířit s tím, že by měly být za stejnou pracovní pozici o 22 % méně placené než muži, jen proto, že jsou ženami. Nesmíme takhle diskriminovat. Genderová rovnoprávnost a diskriminace úzce souvisí s chudobou a existenčními problémy žen ve stáří. Navíc investice do genderové rovnosti se státům a nám všem ekonomicky vyplatí. 

Musíme podpořit sebevědomí žen, aby i ony samy věřily, že mají být oceněné stejně jako muži, mají si o to říct, mají dostat stejné příležitosti, mají být ve vedoucích pozicích. Musíme pomoct bořit nezdravé stereotypy o společenských rolích žen a mužů a podpořit ženské vzory, které nám všem jsou příkladem. Osobně bych si přála víc žen v politice a větší spolupráci žen se ženami obecně.

Na konferenci Equal Pay Day – ŽENY SOBĚ jste si jako téma vystoupení zvolila „Bohatý princ není to správné řešení“. Řeknete nám proč?

Protože jenom my sami jsme tvůrci vlastního štěstí, svobody a nezávislosti.