Týden čtení dětem v ČR 1.–7. 6. 2011

Celé Česko čte dětem chystá svoji první mezinárodní akci a nejen to. Mezinárodní týden čtení dětem je zároveň prvním ročníkem Týdne čtení dětem v České republice. První týden června tak bude impulsem pro české školy, knihovny, literární kavárny a širokou veřejnost, aby každoročně pořádaly takovéto svátky literatury v celé republice.

Zveme ke spolupráci kulturní a vzdělávací instituce, které mají zájem ve městech a obcích, kde působí, zorganizovat akce na podporu knih a čtení dětem, například slavnosti, jarmarky, představení, happeningy, soutěže, sbírky knih či setkání s autory a ilustrátory. Zároveň se obracíme na rodiče, učitele, knihovníky, zdravotní sestry v nemocnicích a vychovatele v dětských domovech, aby v průběhu tohoto týdne věnovali co nejvíce času společnému čtení s nejmenšími čtenáři.
Pokud hledáte inspiraci, nabízíme vám několik tipů, jak na to:
1. Inspirovat vedení měst, aby podporovala myšlenku čtení dětem. Například předáváním knih na Vítání občánků nebo pořádáním divadelních představení podle pohádkových předloh.
2. Čtenářská setkání se známými lidmi z regionu (herci, spisovateli, sportovci, novináři, cestovateli, ilustrátory, zpěváky), kteří přečtou úryvek z knihy a poté odpovídají na dotazy mladých posluchačů. Tato setkání je možné organizovat ve školách, školkách, knihovnách, klubovnách, dětských hospicích, v nemocnicích, divadlech, muzeích, kulturních domech, ve fotoateliérech, v přírodě. Číst mohou také pracovníci různých institucí, zástupci policistů, hasičů nebo vojáků ve svých služebních uniformách. Děti milují uniformy.
3. Setkání s autory a ilustrátory knih na výše uvedených místech. Autorské setkání může být spojeno s inscenací úryvku z knihy, kterou připravily děti, nebo s výstavou ilustrací knih daného autora.
4. Čtenářské hry a soutěže – např. soutěž ve znalostech o dané knize nebo spisovateli, literární rébusy a křížovky, např. hra, kdy jedno z dětí hraje literární postavu nebo spisovatele, vypráví „o sobě“ a ostatní děti hádají, kdo je.
5. Výtvarné hry a soutěže na literární témata – příprava ilustrací do knih, vytvoření vlastní knihy, návrhy obálek, výstavy a soutěže těchto prací.
6. Výstavy týkající se literatury – příprava výstavy např. o tom, jak vzniká kniha, anebo výstava starých knih prarodičů nebo praprarodičů, fotografií spisovatelů apod.
7. Vzdělávací semináře pro rodiče, učitele či širokou veřejnost na téma blahodárného vlivu pravidelného předčítání na vývoj dítěte.
Uspořádejte i malou akci na podporu čtení dětem. I malé předsevzetí má velký smysl.
Srdečně vás zveme na webové stránky www.celeceskoctemedetem.cz, kde najdete další informace.

www.praha5.cz