V mateřských školách proběhlo rozšíření kapacit

Městská část v letošním roce otevřela pět nových tříd v mateřských školách, aby zabránila nedostatku kapacity pro děti v předškolním vzdělávání. Nové třídy vznikly v Mateřské škole Kudrnova v objektu ZŠ Weberova, v MŠ Peškova, budova Záhorského při FZŠ V Remízku, nebo se otevřela nová třída v Nepomucké ulici – MŠ Beníškové.

I když po zápisu bylo nepřijato 120 dětí, do 16. září 2011 z nich bylo umístěno 106.  Do mateřinek tak byla v září přijata dle aktuálních podkladů drtivá většina přihlášených dětí.

Odhad počtu nastupujících dětí do mateřských škol je jedním ze specifických problémů nejen Městské části Praha 5. Kapacity mateřinek se optimalizují dle podkladů demografické studie, ale také úměrně počtu skutečně narozených dětí, které se v příslušných letech narodily, a počtu dětí, které školky opouští a nastupují do základních škol. Projekty rozšiřování kapacity školských zařízení jsou ale víceleté, a tedy je nutné plánovat v delších časových horizontech. Mezi další proměnné ovlivňující počty nastupujících dětí patří také migrace obyvatel a další faktory.

„Městské části Praha 5 se podařilo, z dostupných demografických podkladů, správně odhadnout počty dětí ve věku předškolního vzdělávání a včas se přizpůsobit jejich počtu. Investice nemalých  finančních prostředků do vybudování nových tříd v mateřských školách a rozšíření stávajících kapacit se v tomto případě vyplatila“, zhodnotil současný stav radní pro školství a kulturu Michal Šesták.

Například z analýzy věkové struktury zveřejněné letos v dubnu vyplývá, že v červnu školního roku 2011/2012 opustí školky děti narozené v roce 2006 a do mateřských škol nastoupí přibližně stejný počet narozených dětí jako v roce 2006. Proto by se ani v budoucnu neměly mateřské školy potýkat s nedostatkem míst pro děti, tím spíše, že v investičním plánu na rok 2012 je navrženo vybudování další třídy MŠ.

www.praha5.cz