V parku Sady Na Skalce proběhne rekonstrukce

Centrální část parku Sady Na Skalce - oblíbené rekreační místo nejen pro obyvatele Prahy 5 - se dočká již letos v létě rekonstrukce. Na obnovu vodopádů a jezírka, statické zabezpečení skalních výchozů, ale také technologickou část cirkulace a úpravy vody, zajištění přívodu k chrličům vodopádů a vybudování automatické závlahy vyčlenilo Zastupitelstvo městské části Praha 5 v rozpočtu 6 milionů korun. Vybudována bude i nová vodovodní přípojka.

„V roce 2008 došlo v parku k sesuvu části skalního masivu u levého skalního výchozu pod chrličem vodopádu. Obnovou centrální části parku poskytneme Pražanům příjemný relaxační prostor v centru městské části, ale také zvýšíme bezpečnost. Zrekonstruovaný prostor totiž nebude přitahovat sociálně nepřizpůsobivé,“ přiblížil starosta Prahy 5 MUDr. Radek Klíma důvody, proč zastupitelé investici schválili.

Park byl vybudován v letech 1890-1894 podle návrhu Františka Thomayera. Jezírko je situované pod skálou, kterou tvoří dva skalní výchozy. Ty jsou pozůstatkem po těžbě křemenců z 19. století. Z chrličů voda přepadá zhruba ze sedmimetrové výšky do jezírka. V současnosti jsou jak jezírko, tak i oba vodopády mimo provoz. Zadávací projektová dokumentace byla zpracována v loňském roce a předcházely jí podrobné geologické a hydrogeologické průzkumy. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele rekonstrukce, která proběhne od května do října 2012.

„Občané se nemusejí obávat - rekonstrukce nezasáhne do přístupových cest. Provoz parku bude dotčen jen v jeho středu kolem jezírka a skal,“ upřesnil plán stavebních úprav starosta Klíma.

www.praha5.cz