V Praze 5 začala výsadba nové zeleně

V Praze 5 začala výsadba 25 stromů, které přispějí k posílení zastoupení přírody v rušné městské části. V úterý 29. listopadu se na sázení stromů podílel také starosta páté městské části MUDr. Radek Klíma. Prostředky na výsadbu mnoha vzácných stromů získala městská část získáním grantu z Nadace ČEZ.

„V červnu tohoto roku se městská část Praha 5 zúčastnila grantového řízení Nadace ČEZ ‘Stromy 2011‘. Správní rada nadace projekt naší MČ vybrala a schválila nadační příspěvek ve výši 200 tisíc Kč,“ doplnil starosta MUDr. Radek Klíma.

Podstatou projektu s názvem „Více zeleně v Praze 5“ je výsadba stromů v místech s vysokou koncentrací obyvatel. Jednotlivé druhy stromů byly zvoleny tak, aby korespondovaly s původní zelení a vhodně doplnily městskou zástavbu. U většiny stromů se jedná o náhradu stromem stejného druhu za původní uschlé stromy, které se v dané lokalitě dříve nacházely.
 
Výsadba začala v podzimních měsících, které jsou pro realizaci ideální a zaručují nejvyšší pravděpodobnost, že se nová zeleň uchytí.