V Radotíně bylo zkrášleno místo u řeky

Ve stále atraktivnější lokalitu se mění okolí radotínského břehu Berounky. I když stavba, na níž dostala radotínská radnice část financí z evropských fondů, byla dokončena na konci letošního září, novinky stále přibývají a ladí se další důležité detaily. Místo u řeky má kromě jiných aspektů také vzdělávací charakter.  

Najdete tu různé druhy mramoru včetně leštěného červeného, který byl použit jako obklad Smíchovského nádraží, ale i nábrus ortocerového vápence z Mramorového lomu, kostky z černého vápence z Černé rokle dokumentují využití tohoto materiálu na mnoha pražských dlažbách. 

Výjimečná je geologická výstava trilobitů z radotínského okolí. Exponáty pocházejí ze sbírek Mgr. Štěpána Raka ml., na textech se podílela Letopisecká komise Radotín.

Nově instalována je také velkoformátová tabule s historií cementárny, do budoucna přibudou i radotínské mlýny. 

Protože okolo řeky vede významná cyklotrasa do Černošic, myslel projekt i na důležitou maličkost – cykloturistickou mapu. Všechny tabule obsahují QR kódy, takže informace si mohou turisté stáhnout do svého mobilního telefonu.

Kromě těchto edukativních vylepšení je velkou změnou vybudování cesty, která propojuje ulici Nad Berounkou až ke křižovatce – vedoucí ke hřbitovu, venkovní posilovně nebo k vodě.

Během listopadu byla Římskokatolickou farností Praha – Radotín rekonstruována ohradní zeď kolem kostela sv. Petra a Pavla. Vše proběhlo za významného přispění místní radnice, která na práce darovala 100 tisíc Kč. Byly vysazeny i čtyři tvarované platany, které budou v létě poskytovat příjemný stín. 

A tak tu jediným strašákem zůstává provizorně podepřená lávka přes řeku Berounku, kterou by v budoucnu měla nahradit nová konstrukce, jejíž projekt zajišťuje přímo hlavní město.

Bohužel projekt Místo u řeky musel být z důvodu čerpání evropských fondů kompletně dokončen letos na podzim a nebylo možné vyčkat, až se nový most začne stavět.