Věci veřejné a Radek John aneb dle bulváru je vše jinak

18. 04 2010 | Protestuji proti očerňující kampani, kterou proti mně spustil Blesk. Tentokrát překroutil fakta mimořádně nekorektním způsobem, počínaje titulkem „4 000 000 za přednášky!“, přes nepravdivá tvrzení v textu článku, až po další absurdní titulek na třetí straně, který zní: „John točí na vlastní kapsu.“ Odsuzuji také manipulaci, které se redaktorka dopustila oslovením dopravního experta Stanislava Humla, kterému zamlčela důležitá fakta a jeho reakce tím byla zásadně ovlivněna.

A co by měl napsat Blesk, kdyby mu nešlo o pomluvy, ale o pravdivé informace? Čtenář by měl především vědět, že John nic netočil. Byl jsem jedním ze zhruba padesáti zaměstnanců firmy, která jako mediální a reklamní agentura soutěžila (stejně jako jiné agentury) o konkrétní práci. Můj pracovní úvazek v této firmě spočíval v zajišťování vydání sedmdesáti miliónů výtisků časopisu VZP. Protože jsem byl zaměstnán na plný úvazek v TV Nova, přistoupil jsem na to, že budu odměnu za svou práci dostávat formou odměny předsedy představenstva této společnosti. Šlo zhruba o deset tisíc korun měsíčně.

 

celý článek si můžete přečíst zde

Speciály