Věci veřejné a Radek John aneb dle bulváru je vše jinak

Protestuji proti očerňující kampani, kterou proti mně spustil Blesk. Tentokrát překroutil fakta mimořádně nekorektním způsobem, počínaje titulkem „4 000 000 za přednášky!“, přes nepravdivá tvrzení v textu článku, až po další absurdní titulek na třetí straně, který zní: „John točí na vlastní kapsu.“ Odsuzuji také manipulaci, které se redaktorka dopustila oslovením dopravního experta Stanislava Humla, kterému zamlčela důležitá fakta a jeho reakce tím byla zásadně ovlivněna.

A co by měl napsat Blesk, kdyby mu nešlo o pomluvy, ale o pravdivé informace? Čtenář by měl především vědět, že John nic netočil. Byl jsem jedním ze zhruba padesáti zaměstnanců firmy, která jako mediální a reklamní agentura soutěžila (stejně jako jiné agentury) o konkrétní práci. Můj pracovní úvazek v této firmě spočíval v zajišťování vydání sedmdesáti miliónů výtisků časopisu VZP. Protože jsem byl zaměstnán na plný úvazek v TV Nova, přistoupil jsem na to, že budu odměnu za svou práci dostávat formou odměny předsedy představenstva této společnosti. Šlo zhruba o deset tisíc korun měsíčně.

 

celý článek si můžete přečíst zde