Významná česká rodačka Madelaine Albrightová vysadila tvarovanou borovici

Statné tvarované dřeviny patří mezi nejobdivovanější exempláře, s nimiž se můžete v japonských zahradách setkat. Jsou jedinečným důkazem mistrovství zahradníků; jejich dokonalé tvary pak vzdávají hold trpělivosti a precizní práci. 

Téměř 2,5 metru vysoká a přes šedesát let stará tvarovaná borovice byla v Japonské zahradě, která patří k nejnavštěvovanějším expozicím Botanické zahrady hl. m. Prahy, připravena pro svoji kmotru, paní Madelaine Albrightovou.

Dnešní slavností  výsadba proběhla v rámci projektu Kořeny osobností v botanické zahradě a paní Madeleine Albrightová se tak stala 54 osobností, která se do projektu zapojila. Působila jako velvyslankyně Spojených států při OSN, byla americkou ministryní zahraničí ve vládě Billa Clintona, je držitelkou řady významných ocenění, včetně českého Řádu Bílého lva nebo americké Prezidentské medaile svobody. 

Pro význačnou osobnost, jakou Madeleine Albrightová je, byla v rámci projektu vybrána opravdu mimořádné dřevina. Borovice Pinus thungerii, česky borovice Thunbergova, je jehličnan pocházející z Japonska. Ve své domovině bývá často tvarován jako bonsaj, ale vysazuje se i do sadů a parků, kde je tvarován do podoby starých, nepříznivými podmínkami utvářených borovic. Tato nádherná dřevina má silné, tmavozelené jehlice, seskupené do svazečků po dvou. Na kmeni se vytváří hrubě rozpraskaná borka, která vytváří dramatický vzhled. Borovice Thunbergova velice dobře snáší nepříznivé podmínky. V přírodě přežívá v chudých kamenitých půdách, často v extrémních klimatických podmínkách. 
 
Exemplář připravený pro paní Madelaine Albrightovou byl pro botanickou zahradu zakoupen díky finančnímu příspěvku firmy AB Facility, a.s., která patří  mezi významné partnery této instituce. Díky velkorysosti AB Facility se tato borovice stane významnou pohledovou dominantou Japonské zahrady. Po výsadbě bude její okolí sadovými úpravami dotvořeno, dřevina bude vyrůstat ze stylizovaného  kamenného moře, tak jak je to pro japonské zahrady typické. 
 
Díky finančnímu daru firmy AB Facility mohl být zakoupen opravdu nádherný, více než šedesát let starý exemplář, který urazil z místa výsadby na své již trvalé stanoviště cestu dlouhou tisíce kilometrů. Dřevina byla vypěstována v Japonsku, kde získala také svůj nádherný tvar. Do Prahy se ale dostala oklikou přes Holandsko, kde byla dopěstována do své nynější velikosti. 
 
Pro Botanickou zahradu hlavního města Prahy je ctí, že mohla přivítat osobnost takového formátu, a že se paní Madeleine Albrightová stala kmotrou stromu, který se stane jednou z nejkrásnějších dominant zahrady. V Japonské zahradě má svojí dřevinu i Václav Havel, který si zde v roce 2009 vysadil japonskou sakuru. K dnešnímu dni se do projektu Kořeny osobností zapojilo více jak 50 osobností z různých oblastí kulturního a společenského života. Kromě již zmíněného Václava Havla, například režiséři Miloš Forman a Otakar Vávra, spisovatelé Ludvík Vaculík a Ivan Klíma, olympionici Věra Čáslavská, Štěpánka Hilgerová, Dana Zátopková a Martin Doktor, architekta Eva Jiříčná a mnozí další. 
 
„Projekt Kořeny osobností byl zahájen v roce 2009. Cílem je seznámit veřejnost s krásami botanické zahrady a přiblížit významné postavy vědy, umění, sportu i společenského života prostřednictvím neméně zajímavých rostlin. Tím, že zde jednotliví partneři projektu zakoření, stanou se stejně jako jejich rostliny nedílnou součástí našich expozic, “ řekla o projektu Věra Bidlová z botanické zahrady. 
 
„Pro mě osobně je velkou ctí být při tom, když bude paní Madelaine Albrightová vysazovat svojí borovici. Až se budeme koncem roku ohlížet za tím, co významného se v botanické zahradě stalo, bude tato výsadba jedním z vrcholů uplynulé sezóny.“ 
 
Před vlastní výsadnou japonské borovice převzala paní Madelaine Albrightová ocenění za 3. místo v anketě Zahraniční Čech/Češka roku 2012. Anketu vyhlásily Český rozhlas a Česká televize s cílem připomenout osudy zahraničních Čechů. Cenu předali generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize. Více na www.zahranicnicech.cz