Základní školy v Praze 5 mají dostatečnou kapacitu

Rodiče se nemusí bát, že pro jejich ratolesti nebude ve školách na Praze 5 místo. Počet žáků základních škol v MČ Praha 5 dosahuje zhruba poloviny možné kapacity. Základní školy na Praze 5 navštěvuje 4 409 žáků, přičemž je dostupných 8 000 míst. I přes plánovaný budoucí nárůst o zhruba 900 žáků tedy nehrozí nedostatek míst ve školách.

Mezi nejvytíženější patří FZŠ Drtinova a ZŠ a MŠ Grafická. Obě školy dle Podkladů pro zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje hl. m Prahy dosáhly téměř 100% kapacity. Naopak nejméně vytíženou základní školou je ZŠ a MŠ Barrandov (naplněnost 41 %), která ale nabízí největší kapacitu (1630 míst).

Výrazně lepší optimalizace míst dosahují mateřské školky, kde celková vytíženost dosahuje přes 99 %. Vzhledem k prognóze demografického vývoje MČ Praha 5 se v období 2012-2016 neplánuje výrazné rozšíření kapacit MŠ, ani výstavba nového objektu mateřské školy. Z analýzy věkové struktury vyplývá, že v červnu školního roku 2011/2012 opustí školky děti narozené v roce 2006 a do předškolských zařízení nastoupí přibližně stejný počet narozených jako v roce 2006. Proto by se ani mateřské školy neměly potýkat s nedostatkem míst pro děti.

www.praha5.cz