Zápis do mateřských škol začíná – jak si vybrat správnou školku?

Všude slyšíme, jak přeplněné jsou státní školky a jak je těžké získat místo i ve kvalitní soukromé školce. Trh zahltily anglické školky, různé tzv. školičky, které na rozdíl od státních školek a vybraných soukromých zařízení, nejsou zařazeny v registru škol MŠMT.

Ze statistik vyplývá, že většina rodičů vybírá školku podle lokality a až následně podle programu a kvality.

A jak vybrat nejvhodnější školku pro Vaše dítě?

Důležitá kritéria při výběru:

1. Počet dětí na jednoho učitele
2. Kvalita programu – navazuje-li program na Rámcový vzdělávací program MŠMT, který je nezbytný pro vstup na českou ZŠ nebo vychází-li program z britského curricula (většinou u anglických školek)
3. Výuka cizího jazyka, její kvalita a případně kvalita kroužků a externích rozvojových aktivit
4. Bezpečné prostředí, vybavení školky

Na trhu jsou spousty velmi populárních anglických školek, ale co když chcete dát Vaše dítě na českou základní školu?

Pokud neuvažujete výhradně o mezinárodní škole, kde je výuka pouze v angličtině, doporučujeme zvolit česko–anglickou školku, ve které dítě rozvíjí oba jazyky rovnoměrně a má v obou jazycích také předškolní přípravu.

V naší česko–anglické školce Domeček rozlišujeme třídy právě dle poměru angličtiny. Výuku každé třídy vede rodilý mluvčí spolu s českým učitelem. V naší česko–anglické třídě probíhá výuka bilingvně a to tak, že český mluvčí komunikuje s dětmi česky a anglický mluvčí anglicky. Děti od 3 let už bezvadně zvládají bilingvní prostředí. Poměr angličtiny v této třídě je 50:50.

V naší anglické třídě vytváříme čistě anglické prostředí, kde mluví jak rodilí mluvčí, tak čeští učitelé pouze anglicky. V tomto případě nejde o učení se angličtiny, ale o přirozené osvojování a tempo pokroku je velmi rychlé. Děti se stávají bilingvními – česky komunikují doma a anglicky ve školce. V tomto případě mají cizí jazyk spojený právě s prostředím školky.

Více info: http://www.msdomecek.cz/