Zavedení zón placeného stání

Zastupitelé městské části Praha 5 a členové komise dopravní se dne 16. listopadu 2011 seznámili s návrhem projektu organizace zón placeného stání (ZPS).

Právě placené parkování by na základě závěrů schválené analýzy mohlo být zavedeno po příslušném schválení Magistrátem hl. m. Prahy v Zóně A (centrální část Smíchova a část Košíř) již v příštím roce.

Analýza zavedení ZPS byla podmínkou pro zpracování projektu a jednoznačně prokázala, že zavedení placeného parkování je v Praze 5 žádoucí. K důvodům podporujícím placené parkování patří vysoká obsazenost stávajících parkovacích míst dopravními prostředky nerezidentů a zhoršené životní prostředí v centru Prahy 5.

Ze závěrů analýzy také vyplývá, že i rezidenti využívají parkování přes den častěji o více než 10 % než před deseti lety. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel Prahy 5 je patrné, že příležitostí k zaparkování vozidel výrazně ubývá. Dlouhodobě také vzrůstá střední doba parkování.

Bez regulace takzvané „dopravy v klidu“ dochází k tomu, že klienti přijíždějící do Prahy 5 nemohou zaparkovat a zároveň ani rezidenti nemohou najít místa pro své dopravní prostředky.

Prioritou navrhovaného řešení zůstanou především rezidenti, pamatováno je i na klienty provozoven, abonenty a speciální případy (vozidla invalidů, Policie ČR, zásobování nebo lékařských vozů).

Zároveň probíhá analýza organizace zón placeného stání pro Zónu B - tedy zbývající území Prahy 5. V případě, že by z výsledků analýzy vzešla potřeba zavedení ZPS i v této zóně, mohla by být realizace projektu zahájena již v roce 2013.

www.praha5.cz