Získání grantu na podporu a rozvoj podnikání

Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo dne 31.5.2011 vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání „Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5“.

Grant je určen zejména pro neziskové organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, školy, profesní a hospodářské komory, jejichž aktivity mají efekt na podnikání na území MČ Praha 5. Žadateli mohou být i podnikající fyzické a právnické osoby, působící na území MČ Praha 5.

Vyhlášení grantů s uvedením termínů je uveřejněno pod odkazem GRANTY – GRANTY 2011 – PODPORA PODNIKÁNÍ 2011 .

www.praha5.cz