Zúčastněte se soutěže Talent roku 2011

Městská část Praha 5 vyhlásila 5. ročník hudební soutěže „Talent roku 2011“ pro žáky základních uměleckých škol Prahy 5 a další žáky Prahy 5 organizačně zajištěné Pražskou komorní filharmonií, o. p. s.

Pokyny k této soutěži a formulář pro přihlášení do soutěže jsou k dispozici v nabídce „Formuláře ke stažení“ pod odborem školství a kultury.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 18. listopadu 2011 na adresu: Pražská komorní filharmonie, o.p.s., Husova 7, 110 00 Praha 1 s heslem na obálce: „Talent“. Za ZUŠ zašle vyplněné přihlášky pro jednotlivé účastníky soutěže ředitel školy.

Hudební soutěž „Talent roku 2011“ navazuje na několikaletou úspěšnou tradici koncertů vážné hudby na území Prahy 5 a je dobrou prezentací mladých začínajících umělců s významným hudebním tělesem Pražskou komorní filharmonií.

První cenu soutěže „Talent roku 2011“ bude předávat starosta MČ Praha 5, MUDr. Radek Klíma.

www.praha5.cz