Neziskovkám webové stránky zdarma

Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma. Je opravdu škoda toho nevyužít. Zvlášť, když víte, že opravdu kvalitní webové stránky nejsou levná záležitost a navíc zdarma je dostat, je opravdová ,,bomba"

Projekt Nejen dětem nabízí pomáhajícím organizacím webové stránky zdarma

Každá organizace, která pomáhá dětem, lidem v nouzi, starým lidem, zvířatům a podobně, může získat v rámci projektu Nejen dětem od společnosti StudioMC formou darovací smlouvy webové stránky s profesionálním systémem TEAMWORK, redakční systém a další služby.

Hodnota řešení, které dětské domovy, charity, dobročinné organizace, zvířecí útulky a další neziskové organizace takto mohou získat, je 50.000,- Kč korun. Organizace si hradí pouze poplatky za zřízení a udržování své domény, vše ostatní mají zdarma, včetně webhostingu.

Stačí Podrobnější informace o projektu, jeho sponzorem a možnostech zapojení do něho jsou na stránkách Nejen dětem.

Projekt umožnila podpora společnosti StudioMC, která pro tyto weby poskytla svůj redakční systém a darovala neomezenou licenci a podpora dalších sponzorů a partnerů.