Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Pořádáme různé besedy a diskuse s politiky

16. 06 2010 | Mladí konzervativci se hlásí k liberálně-konzervativnímu proudu české pravicové scény. Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické fakulty v Brně, tak jejich kolegové ze spolku českých právníků Všehrd. Na tomto základě vznikla přípravná skupina, která začala za významné podpory redakce Studentských listů a Občanského institutu během léta 1991 podnikat kroky k založení nové organizace.

Mladí konzervativci se hlásí k liberálně-konzervativnímu proudu české pravicové scény. Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické fakulty v Brně, tak jejich kolegové ze spolku českých právníků Všehrd. Na tomto základě vznikla přípravná skupina, která začala za významné podpory redakce Studentských listů a Občanského institutu během léta 1991 podnikat kroky k založení nové organizace. Informace o ustavujícím kongresu a předběžná verze programového dokumentu připravované organizace, který nesl jméno Charta Mladých konzervativců, byly publikovány ve Studentských listech 24/1991. Ustavující Kongres se sešel 8. prosince 1991 v Radiopaláci v Praze.

Mladí konzervativci se člení na regionální kluby. Dále je organizace členěna na odborné kluby, a to ekonomický, politologický, právnický a zahraniční. Současným předsedou Mladých konzervativců je Jiří Fremr. Přirozeným partnerem Mladých konzervativců na politické scéně je z důvodů shodné ideologické orientace Občanská demokratická strana. Mladí konzervativci spolupracují s ODS na mnoha úrovních volebními, zejména pak na volebních kampaních. Mnoho členů, či bývalých členů Mladých konzervativců, je zároveň členy ODS, kde se nezřídka prosazují do vysokých pozic.

Hlavní činností Mladých konzervativců je vzdělávání a odborný růst členů. V průběhu patnácti let uspořádali regionální a odborné kluby desítky konferencí, seminářů a setkání, na nichž vystoupili významní představitelé české pravice, domácí i zahraniční odborníci na ekonomická, politická témata, kulturní či společenská témata.

Konzervativci pořádají nejrůznější besedy a diskuse s politiky, konference, zahraniční či sportovní a společenské akce. V rámci organizace funguje rovněž magazín Pravý úhel. Mladí konzervativci také spolupracují s jinými sdruženími (akademie CEVRO, Liberální institut atp.)

Bližší informace naleznete na webu www.konzervativci.cz
 

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO