Aliance přátel plavání kojenců a malých dětí

Aliance přátel kojeneckého plavání a dalších dětských pohybových aktivit pracuje již od roku 1995. V letošním roce slavíme již patnáctý rok svého působení. Za toto období se podařilo podchytit a nasměrovat pro práci s dětmi mnoho klubů i samostatných instruktorů. Podařilo se vytvořit profesi instruktora dětských pohybových aktivit a dát této profesi vážnost a vzdělání.

Aliance přátel kojeneckého plavání a dalších dětských pohybových aktivit pracuje již od roku 1995. V letošním roce slavíme již patnáctý rok svého působení. Za toto období se podařilo podchytit  a nasměrovat pro práci s dětmi mnoho klubů i samostatných instruktorů. Podařilo se vytvořit profesi instruktora dětských pohybových aktivit a dát této profesi vážnost a vzdělání.

Aliance na svých stránkách nabízí všem ( veřejnosti i profesním organizacím ) možnost nahlédnout do  své členské základny.

Aliance plavání byla založena z potřeby plaveckých odborníků, fyzioterapeutů a instruktorů dětských plaveckých aktivit. Vznikla za účelem sjednocení náhledu na problematiku pohybu dítěte ve vodě. Aliance považuje za důležité dát  této činnosti řád, vážnost, informace a vzdělání.

Postupem doby se Aliance začala věnovat pohybovým aktivitám dětí komplexně, nejen ve vodním prostředí, ale i v tělocvičně, výtvarném projevu a dalších školkových aktivitách.

Aliance se snaží přiblížit a nabídnout možnosti dalšího profesního růstu instruktorům pohybových aktivit. Snaží se informovat širokou veřejnost o nabídce vhodných pohybových aktivit dětí. Snaží se sdružit kluby pracující s dětmi podle pincipů vhodného a ohleduplného zacházení s dítětem, podpory psychomotorického vývoje a vytvoření hygienicky vhodného zázemí, jež dítě při těchto aktivitách nezbytně potřebuje.

http://www.alianceplavani.cz