Společnost APERIO pomáhá sólo rodičům

Snad každý z nás má ve svém okolí osamělou maminku nebo tatínka, kteří to nemají zrovna lehké. Zvládnout péči o dítě nebo děti a k tomu se ještě postarat o obživu rodiny může být téměř nezvládnutelný úkol, zvlášť když zaměstnavatelé příliš neoplývají ochotou přijímat do práce matky malých dětí. Společnost APERIO nyní nabízí sólo rodičům, matkám i otcům, pomocnou ruku v novém programu „Sólo rodiče a práce“.

Snad každý z nás má ve svém okolí osamělou maminku nebo tatínka, kteří to nemají zrovna lehké. Zvládnout péči o dítě nebo děti a k tomu se ještě postarat o obživu rodiny může být téměř nezvládnutelný úkol, zvlášť když zaměstnavatelé příliš neoplývají ochotou přijímat do práce matky malých dětí. Společnost APERIO nyní nabízí sólo rodičům, matkám i otcům, pomocnou ruku v novém programu „Sólo rodiče a práce“.

Podle statistik žije každé čtvrté dítě v České republice jen s jedním rodičem, zpravidla s matkou, a životní úroveň takových rodin je pak oproti zbytku populace výrazně nižší. Chudobou a nízkou životní úrovní je ohroženo celých 40 procent neúplných rodin s dětmi. S výživným a sociálními dávkami často nelze vystačit a pracovní aktivita sólo rodičů je životní nutností. Podle sociologických průzkumů však právě osamělí rodiče s malými dětmi nejobtížněji shánějí zaměstnání. Přesto mohou výrazně zvýšit svoji šanci na úspěch na trhu práce a v programu společnosti APERIO k tomu získají potřebné znalosti a dovednosti.

Semináře společnosti APERIO pro sólo rodiče.

Společnost APERIO pomáhá sólo rodičům již několik let a letos nabízí v rámci Evropského roku boje proti chudobě sólo rodičům interaktivní bezplatné semináře a webináře (on-line semináře), zaměřené na vstup do práce či podnikání. Jsou ušité na míru potřebám sólo rodičů z celé ČR a zaměřují se na pomoc těm zájemcům/kyním, kteří/ré jsou bez pravidelného příjmu ze zaměstnání či podnikání, a přitom stojí o návrat na trh práce.
V rámci tohoto programu APERIO nabídne vždy patnácti sólo rodičům dvoudenní seminář na témata spojená se vstupem nebo návratem na pracovní trh. Semináře budou probíhat na podzim roku 2010 – v září, říjnu a listopadu, a již dnes je možné se na ně hlásit na webových stránkách www.aperio.cz
Účastníci/ce získají znalosti a dovednosti z oblastí personalistiky, hledání práce, psychologie a práva. Semináře i individuální konzultace povedou zkušení lektoři a lektorky, kteří již v minulosti se sólo rodiči pracovali.
Všichni absolventi/tky dvoudenního programu si za pomoci lektorů vytvoří osobní plán návratu na trh práce. Na závěr účastníci/ce obdrží certifikát o absolvování programu.

Vzhledem k tomu, že program je zaměřen na sólo rodiče z celé ČR, jejichž ekonomická situace z důvodu nezaměstnanosti je většinou kritická, APERIO poskytne mimopražským účastníkům/cím a jejich dětem během semináře bezplatné ubytování a zajistí hlídání dětí s programem.
Pro sólo rodiče, kteří se nemohou zúčastnit dvoudenního semináře a mají možnost připojení na internet, nabídne APERIO tři dvouhodinové webináře, které obsáhnou vybraná nejdůležitější témata.

Více informací naleznete na webových stránkách:

www.aperio.cz
www.2010againstpoverty.cz
www.ey2010.cz

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, které se orientuje na podporu informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a mateřství. Usiluje o zlepšení podmínek a služeb pro rodiče a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. Hlavní činností APERIA je poskytování informací formou kurzů, pomocí webových stránek a tiskových materiálů a realizace vzdělávacích a výzkumných programů pro budoucí a stávající rodiče, laickou a odbornou veřejnost a zaměstnavatele. To vše v oblasti aktuálních otázek rodičovství, veřejného zdraví a rovných příležitostí.