Výstava "Hollarka"

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, která je v podvědomí několika generací stále zafixována jako HOLLARKA, což je již pojem, oslavuje v roce 2010 devadesát let založení školy.

Za celou dobu její existence prošlo touto výtvarnou školou mnoho významných umělců, které však nelze v krátkosti jmenovat, a právě tuto širokou škálu výtvarníků by měla představit následná výstava těch, kteří Hollarku vystudovali. Základním výukovým programem je grafický design na střední škole a interaktivní grafika s kresbou a ilustrací v médiích na vyšší odborné škole. Zaměření školy je velmi široké, studenti projdou všemi uměleckými obory, grafickými technikami, kresbou, malbou, modelováním a grafickým designem, který je hlavním maturitním předmětem.

Výstava

Pod kurátorským vedením Vladimíra Kintery se veřejnosti poprvé v tomto souboru představí práce učitelů a studentů Hollarovy grafické školy. Dojde tak k překvapivým konfrontacím střední (Rittstein, Ecer atd.) a nejmladší výtvarné generace v rozmanitých výtvarných žánrech a technikách (malba, grafika, plastika, sklo atd.). Jde o velmi záslužnou výstavu, která upozorní nejen na vysokou úroveň českého uměleckého školství, ale také naznačuje trendy a směry, kudy se bude české moderní umění ubírat v brzkém budoucnu.

Tak, jak je široká škála oborů školy, tak je rozmanitá tvorba učitelů na této škole působících. Pedagogové jsou nejen učitelé v tom pravém slova smyslu, ale aktivně činnými výtvarníky různých oborů, kteří předávají studentům zkušenosti ze své dlouhodobé činnosti. Proto i připravovaná výstava bude velmi rozmanitá. Od malby, keramiky, plastiky, tvorbě medailí k volné grafice a grafickému designu. Každý učitel je svébytný umělec, a v tom tkví i specialita a obliba této školy.

Vystavovat bude 22 pedagogů různého zaměření, k výstavě bude realizován katalog všech vystavujících.

Pořadatelem výstavy je občanské sdružení Aréna ve spolupráci s grafickou školou V. Hollara.

Výstavu můžete shlédnout od úterý do neděle od 13.00 do 18.00 hodin až do 7. ledna 2011. 24. - 26. 12. a 31. 12. bude Galerie Portheimka zavřena.

Bližší informace na www.galerie-portheimka.cz.