Dům ochránců přírody

Dům ochránců přírody v Praze provozuje Český svaz ochránců přírody, občanské sdružení, pečující již přes 30 let o naši přírodu a krajinu.

V infocentru Domu ochránců přírody můžete získat řadu informací o ochraně přírody a krajiny u nás i množství praktických rad, například jak pomoci volně žijícím zvířatům. Naleznete zde různé informační tiskoviny, můžete si zakoupit metodické či odborné publikace vydávané Českým svazem ochránců přírody, nebo kvalitní „ochranářské“ tričko, ale i různé druhy ptačích budek a krmítek.  

V Domě ochránců přírody je knihovna, obsahující přes 3 000 publikací převážně přírodovědného obsahu, které lze po dohodě zapůjčit. Na přilehlé zahradě, sloužící mimo jiné jako ukázka různých opatření, kterými můžete svojí vlastní zahradu zpříjemnit našim zvířecím spoluobyvatelům, je nainstalována expozice mnoha druhů nejen ptačích budek.

Součástí Domu ochránců přírody je i sál, sloužící pro pořádání různých přednášek, besed a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Aktuální program naleznete na www.csop.cz v sekci ekologická výchova a na Facebooku (Dům ochránců přírody).

Dům ochránců přírody
Michelská 5
140 00 Praha 4

telefon: 222 516 115
e-mail: info@csop.cz
Otevřeno:  Po – Pá od 9.00 do 16.00, jindy po předchozí domluvě