Kulturní a mateřské centrum Barrandov

Mateřské centrum na Barrandově vzniklo v roce 1993.Pražské matky Rút Kolínská a Lída Kirchnerová navštívily mateřská centra v Mnichově,inspirovaly se a rozhodly se něco podobného vybudovat i u nás.

Rút založila MC v YMCA a Lída na Barrandově. Získala prostory v Misijním středisku v Grussově ulici,našla maminky ochotné spolupracovat a společně zahájily provoz dvakrát v týdnu dopoledne a jednou odpoledne.
V nynějších prostorách ve Werichově ulici naše MC sídlí od roku 1995.

MC má za úkol odstranit sociální izolaci maminek i tatínků na mateřské a rodičovské dovolené, zmírnit anonymitu sídlištního života, zprostředkovat celým rodinám s malými dětmi kontakt se společenským prostředím, zajistit volnočasové aktivity, organizovat vzdělávací kurzy a semináře, poskytovat informace v oblasti rodiny, zdraví, dětí. Chceme být i relaxační a regenerační oázou pro všechny , kdo pečují o děti.

Děti si u nás nenásilnou formou zvykají na nové prostředí a kamarády, učí se komunikovat a spolupracovat a pomocí kreativních programů dochází k rozvíjení jejich osobnosti. Učí se u nás odmalička aktivně a smysluplně trávit volný čas, což je dobrou prevencí kriminality a drogové či jiné závislosti.

Snažíme se také zamezit vyčlenění rodin s handicapovanými dětmi a tyto děti integrovat mezi zdravé. Tyto děti jsou u nás vítány každý čtvrtek
v rámci odpolední herny.

Jsme členem celorepublikové Sítě mateřských center.

Na podzim roku 2006 jsme získali prestižní ocenění "FAMILY FRIENDLY SOCIETY" .

V roce 2010 jsme získali status „Organizace uznaná MPSV na léta 2010 – 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit“.

http://www.kmcbarrandov.cz