Poskytování bezprostřední pomoci při mimořádných událostech

Nadace ADRA – adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti, a to v jakékoli formě.

Nadace ADRA – adventistická nadace pro pomoc a rozvoj je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k sociálnímu cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti, a to v jakékoli formě. Zaměřuje se na poskytování a koordinaci rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou důsledkem živelných katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost. Podílí se také na zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální, sociální, duševní a duchovní.

Nadace ADRA úzce spolupracuje s mezinárodní nepolitickou humanitární organizací s názvem Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s celosvětovou působností se sídlem ve Washingtonu D.C. a to především prostřednictvím evropské pobočky ADRA se sídlem v Bernu.
Tato nezávislá humanitární organizace byla založena v USA roku 1956 Církvíadventistů sedmého dne. V současné době má přes 120 poboček v různých státech světa.
V České republice byla ADRA - Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj - zaregistrována jako nadace 29.5.1992. ADRA Česká republika se řadila spolu s Anglií, Austrálií, Belgií, Dánskem, Finskem, Holandskem, Itálií, Japonskem, Kanadou, Německem, Norskem, USA, Švédskem a Švýcarskem mezi aktivní dárcovské organizace, tzn., že je schopna pomoc nejen přijímat ale především sama poskytovat. Pro realizaci programů pomoci bylo později založeno Občanské sdružení.
Na základě požadavku nového zákona o nadacích, byla Nadace ADRA ke dni 27. 12. 1998 přeregistrována.
Nadace ADRA je členem Fóra dárců a společně s ostatními členskými nadacemi podepsala Etický kodex nadací.

http://www.nadace-adra.cz